ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice osnovan je 1846. godine i jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice održava svoj ugled i značaj već sto i šezdeset godina njegujući dobru tradiciju hrvatske medicine: stručnost u radu, znanstveno istraživanje u području medicinskih znanosti i obrazovanje studenata, mladih liječnika i drugih stručnjaka u zdravstvu.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice obavlja zdravstvenu djelatnost na najvišoj razini poštujući načela medicinske etike i deontologije. U Bolnici se osim dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege obavlja i specijalističko-konzilijarna djelatnost uz osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ima opsežan nastavni i obrazovni program koji se odvija na nekoliko razina. Kao nastavna baza Stomatološkog, Medicinskog, Farmaceutsko – biokemijskog, Filozofskog, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta organizira i provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za studente ovih fakulteta i veleučilišta.

Specijalističko usavršavanje mladih liječnika postoji više od sto godina a 1950. godine dodijeljeno je ovoj Bolnici pravo da provodi specijalističke ispite iz svih područja medicine.

Bolnica provodi i specijalizaciju iz užih specijalnosti zdravstvenih djelatnika.

U Bolnici se odvija raznovrsna i dinamična znanstvena aktivnost koju provodi i organizira Institut za klinička medicinska istraživanja osnovan 1989. godine. U Bolnici djeluje sedamnaest referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Bolnici se usavršavaju znanstveni novaci (11). Od 2008. godine bolnica ima petnaest znanstvenih projekata.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ima 863 kreveta i 2478 zaposlenika. Trinaest klinika i sedam zavoda od kojih su tri klinička, ljekarna i Institut za klinička medicinska istraživanja obavljaju zdravstvenu, nastavnu i znanstvenu djelatnost, a stručno administrativne i druge poslove obavljaju stručne službe Bolnice.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice nastoji kroz svoju cjelokupnu djelatnost očuvati položaj ugledne hrvatske zdravstvene ustanove s bogatom tradicijom i razvijati se u budućnosti u ustanovu koja će brinuti o zdravlju svojih bolesnika na europskoj razini.

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. svibnja 2010. godine, Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, sa sjedištem u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, su s danom 20. srpnja 2010. godine pripojene slijedeće ustanove: Klinika za tumore Zagreb i Klinika za traumatologiju Zagreb.

Sjedište Bolnice je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29.

Bolnica posluje i na lokacijama: Draškovićeva ulica 19, Zagreb i Ilica 197, Zagreb.