ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Muzikoterapija

Muzikoterapijske aktivnosti oslanjaju se na spontanu primjenu muzike prilagođenu potrebama, mogućnostima i  željama korisnika. Koriste se multisenzorni instrumenti iz Orffovog instrumentarija s ciljem poticanja ugodnog i pozitivnog ozračja. U improviziranju glazbe koriste se ritamske i melodijske (metalofon, ksilofon, bas rezonatori) udaraljke i pjevani glas. Na taj način omogućuje se svim korisnicima sudjelovanje u stvaranju muzike ovdje i sada. Cilj je stvoriti sigurno okruženje u  kojem će korisnici moći pokazati raspon emocija i otkriti mogućnost komuniciranja kroz muziku. Stvaranjem pozitivnog, vedrog ozračja kroz pjesmu stvaranu ovdje i sada poboljšava se  razina fizičkog, socijalnog i emocionalnog funkcioniranja. Korištenjem instrumenata iz Orffovog instrumentarija zadržavaju se ili poboljšavaju  motoričke vještine i koordinacija pokreta.  Aktivnim muzičkim stvaralaštvom  smanjuju se stres, anksioznost i depresija te poboljšava kvaliteta svakodnevnog života.

Muzikoterapijske aktivnosti namijenjene su svim korisnicima, djeci, mladima i odraslima bez obzira na prethodno muzičko znanje i bez obzira na fizičke mogućnosti.

 

dr.sc. Ksenija Burić, prof., Hrvatska udruga Carla Orffa, Hrvatska udruga muzikoterapeuta