ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Poliklinika Klinike za urologiju

Pročelnik Poliklinike: dr. Josip Katušić

U sklopu poliklinike djeluju specijalističke ambulante Klinike za urologiju. Upute za naručivanje nalaze se ovdje. Pacijenti koji se naručuju na ESWL upute za pripremu mogu preuzeti ovdje.

Popis ambulanta:

Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu urologiju
Ambulanta za uroginekologiju
Ambulanta za urodinamiku
Ambulanta za opću urologiju
Hitna urološka ambulanta
Ambulanta za andrologiju
Ambulanta za urološku onkologiju
Ambulanta za urolitijazu
Ambulanta za izvantjelesno mrvljenje kamenaca (ESWL)
Multidisciplinarni tim za onkološku urologiju i konzultacije s radiologom, onkologom, patologom i drugim specijalistima prema procjeni subspecijalista urološke onkologije