ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Zavod za onkološku patologiju i kliničku citologiju

Kontakti i radno vrijeme ambulanti:

Voditeljica Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju:

 • doc.dr.sc. Vesna Ramljak, prim,dr.med., viši znanstveni suradnik
 • Broj telefona: 013783 550
 • e-mail adresa: vesna.ramljak@kbcsm.hr

Glavni inženjer Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju

 • Zoran Aćimović, bacc.med.lab.diag.
 • Broj telefona: 01 3713 611
 • e-mail adresa: zoran.acimovic@kbcsm.hr

Administrativne djelatnice  Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju :

UZV i citološka ambulanta

 • Radno vrijeme: svaki dan od 10-14
 • Centralno naručivanje e-mailom:narucivanje.ilica.@kbcsm.hr
 • Fax: 01 3713 637
 • Osobno

Odjel patologije

 • tel: 01/3783-528
Povijest odjela za onkološku patologiju

Odjel za onkološku patologiju osnovan je 1984. godine u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti pod nazivom Služba za patologiju. Djelatnost patologije su obavljali zaposlenici Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ KBC „Sestre milosrdnice“ ( prof. dr. sc. Mirko Knežević i prof. dr. sc. Mladen Belicza) do 1984. godine kada voditelj Službe postaje prof. dr. sc. Viktor Šeparović. Uz njega stasaju patolozi dr. sc. Smiljana Kosanović, dr. sc. Božena Šarčević i dr. sc. Fabijan Knežević. Uz njih su zaposleni laboratorijski tehničari Anđelka Peurača Čačković, Božica Mažuranić i Đuro Šprihal. Služba je pratila potrebe Instituta i razvijala se razvojem struke. Godine 2004. odlaskom prof. dr .sc. Viktora Šeparovića u mirovinu, voditelj postaje doc. dr. sc. Fabijan Knežević koji se na toj dužnosti nalazi do 1. ožujka 2014. godine. U njegovom periodu Zavod se prostorno proširuje, uvedena je potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih nalaza čime je napravljena elektronička baza podataka koja je smještena u bazi podataka bolesnika i njihovih povijesti bolesti Klinike za tumore. Također su uvedene i neke metode molekulske dijagnostike.

Godine 2010. prilikom priključenja Klinike za tumore KBC-u Sestre milosrdnice, Služba za patologiju postaje dio Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ i dobiva naziv Klinička jedinica za onkološku patologiju. Zbog stalnog povećanja opsega rada Kliničke jedinice ona je 2012. godine i prostorno proširena i uređena.

Odlaskom prof. dr. sc. Fabijana Kneževića iz Klinike za tumore na KB Sv. Duh, početkom 2014. godine za voditelja je imenovana prof. dr. sc. Božena Šarčević, a Klinička jedinica postaje samostalni odjel, vraćen u Kliniku za tumore i prema novoj prihvaćenoj sistematizaciji službeni je naziv Zavod za onkološku patologiju. Odlaskom prof. dr. sc. Božene Šarčević u mirovinu krajem 2017. godine, s početkom 2018. dolazi do spajanja onkološke patologije i kliničke citologije u Klinici za tumore u zajednički Odjel za onkološku patologiju i kliničku citologiju, s voditeljicom doc. dr.dc. Vesnom Ramljak, koji je ponovno pripojen Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ KBC Sestre milosrdnice a pročelnik Zavoda je prof. dr. sc.  Božo Krušlin.

Povijest odjela za kliničku citologiju

Odmah po osnutku Instituta za tumore 1969. godine, u sklopu laboratorija pod vodstvom prof. dr. Ante Roguljića, osnovana je i Služba za kliničku citologiju. Od 1973. godine citološki laboratorij pripada Službi za patologiju, a od 1984. djeluje samostalno. Nakon spajanja s KBC Sestre milosrdnice 2010. god. djeluje kao Klinička jednica za citologiju Kliničkog zavoda za patologiju „Ljudevit Jurak“ KBC Sestre milosrdnice. 2014.god. dolazi do spajanja citologija Klinike za tumore i citologije u KBCSM i postajemo Zavod za kliničku citologiju koji djeluje samostalno. S početkom 2018.god. dolazi do spajanja onkološke patologije i kliničke citologije te nastaje Odjel za onkološku patologiju i kliničku citologiju koji je ponovo pripojen Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ KBC Sestre milosrdnice.

Djelatnost Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju

Godišnje se u Odjelu za onkološku patologiju obradi oko 8000 bioptičkih uzoraka tkiva od kojih je najveći broj tumora dojke (oko 1/3 ukupnih karcinoma dojke u RH), slijede tumori probavnog sustava, tkiva štitne žlijezde i tumori glave i vrata te melanomi i ostale kožne lezije. Uz standardnu obradu uzoraka, u dijagnostici se rutinski koristi 70-tak imunohistokemijskih biljega s preko 8000 obojenih imunohistokemijskih stakala godišnje. Od 2006. godine na Odjelu za patologiju provodi se retestiranje HER2 2+ karcinoma dojke metodom kromogene hibridizacije „in situ“  (CISH), a od 2015. godine srebrom bojena modifikacija metode (SISH). Od 1. siječnja 2016. godine uvode se metode PCR analize mutacija KRAS i NRAS gena u bolesnika s tumorima debelog crijeva te BRAF mutacija za bolesnike s melanomom.

Liječnici  sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu ,te dodiplomskoj nastavi Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Na Odjelu za onkološku patologiju i kliničku citologiju obavlja se i edukacija specijalizanata iz područja patologije i citologije te specijalizanata iz drugih područja medicine

Odjel za kliničku citologiju  blisko surađuje sa svim službama Klinike za tumore. Godišnje se u njemu obradi oko 8200 aspiracijskih citoloških, te oko 18000 PAPA nalaza. Odjel raspolaže novim UZV aparotom (donacija Europa Donna Hrvatska,) aparatom za automatsko bojenje po Papanicolaou, aparatom za imunocitokemijsko bojenje (Dako autostainer), citocentrifugom, 11 mikroskopa i jednim foto-mikroskopom.

U ambulanti koja radi svaki dan po utvrđenom rasporedu, na dan se obradi oko 30-tak pacijenata. Hitna se citologija primjenjuje prema potrebi i/ili tijekom operacije (brza dijagnostika)-svakodnevno, posebice kod tumora abdominalne šupljine. Nepokretni se pacijenti pregledaju i punktiraju na odjelima na kojima se liječe. Hitni pacijenti se primaju odmah! Aspiracijske citološke punkcije već se godinama rade pod kontrolom UZV-a. To se posebice odnosi na punkcije štitnjače, dojke, limfnih čvorova ali i ostalih sijela. Nakon uvođenja i primjenom imunocitokemijske analize, laboratorij postiže zavidne rezultate u usporedbi s PHD verificiranim metodama. Primjenjuju se specijalna imunocitokemijska bojenja na različitim citološkim uzorcima što omogućuje analizu niza staničnih biljega i dijagnostiku nediferenciranih malignih tumora i subklasifikaciju pojedinih tumor. Analiziraju se i biljezi koji su povezani s prognozom tijeka bolesti u bolesnika s tumorima.

2013.godine implementirana je „One stop“/jednodnevna dijagnostika koja radi svaki utorak a prvenstveno se odnosi na jednodnevnu dijagnostiku tumora dojke.

Liječnici  na Odjeli onkološke patologije i kliničke citologije sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Stomatološkog fakulteta u Splitu,te dodiplomskoj nastavi Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Na Odjelu za onkološku patologiju i kliničku citologiju obavlja se i edukacija specijalizanata iz područja patologije i citologije te specijalizanata iz drugih područja medicine. Pored toga se vrši stalna edukacija specijalizanata iz kliničke citologije te specijalizacije Patologije i citologije,  citotehnologa iz drugih ustanova kao i edukacija iz patologije i citologije liječnika drugih specijalnosti kao i ostalih profila zdravstvenih djelatnika.

2004. god. uvedena je potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih nalaza čime je napravljena elektronička baza podataka koja je smještena u bazi podataka bolesnika i njihovih povijesti bolesti Klinike za tumore.

 

Zaposlenici

Zaposlenici Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju

Voditeljica Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju:

 • Doc.dr.sc.Vesna Ramljak, prim.dr.med.
 • Tel: 01 3783 550
 • Email: vesna.ramljak@kbcsm.hr

Odjel za onkološku patologiju

Specijalisti patološke anatomije:

 • Dr.sc. Angelina Starčević Božović
 • Doc.dr.sc. Marija Milković Periša
 • Dr.sc. Sanda Šitić
 • Melita Perić Balja, dr.med.
 • Irena Veliki Dalić, dr.med

Liječnica na specijalizaciji:

 • Ana Puhalo, dr.med.

Molekularni biolog:

 • Dr.sc.Snježana Ramić

Prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike:

 • Zoran Aćimović, bacc.med.lab.diagn.
 • Sanja Skočić, bacc.med.lab.diagn
 • Slaven Ikić, bacc.med.lab.diagn
 • Lea Kottek, bacc.med.lab.diagn

Zdravstveno-laboratorijski tehničari:

 • Anđelka Peurača , zdrav.lab.teh.
 • Božica Mažuranić, zdrav.lab.teh.
 • Tamara Majkić, zdrav.lab.teh.
 • Vanja Filipović, zdrav.lab.teh.
 • Igor Kovačić, zdrav.lab.teh.

Odjel za kliničku citologiju

Specijalisti kliničke citologije:

 • Doc.dr.sc.Vesna Ramljak,prim.
 • Dr.sc.Iva Bobuš Kelčec
 • Merdita Agai, dr.med.
 • Marija Škerlj, dr.med.
 • Vivian Nikić,dr.med
 • Edvina Maras Karačić, dr.med.

Prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike:

 • Božica Trbušić, bacc.med.lab.diagn.
 • Vesna Medvidović, bacc.med.lab.diagn
 • Renata Peša, bacc.med.lab.diagn
 • Marija Pušić, bacc.med.lab.diagn
 • Maja Gojak, bacc.med.lab.diagn