ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinike za tumore

Pročelnica Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje:

 • izv.prof. dr. sc. Gordana Brozović, prim. dr. med. specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalista intenzivne medicine

Voditeljica Jedinice intenzivnog liječenja:

 • dr. sc. Stanka Misir Šitum, dr. med. specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja,subspecijalista intenzivne medicine

Glavna sestra Zavoda:

 • Mirjana Mioč, mag. med. techn.

Glavna sestra Jedinice intenzivnog liječenja:

 • Ines Gverić, bacc. med. techn.

Kontakt telefon:

 • 01/ 3783 552

O nama

Djelatnici Zavoda u svojim aktivnostima i svojom djelatnošću pokrivaju operativne struke: abdominalnu kirurgiju, onkoplastiku i rekonstruktivnu kirurgiju, ginekološku onkologiju i kirurgiju glave i vrata. Operacijski program odvija se u 5 operacijskih sala te u CT dvorani (RFA-radiofrekventna ablacija tumora). Specijalisti anesteziolozi sudjeluju i kod zahvata u dijagnostičke svrhe (kolonoskopija, gastroskopija i sl.) te kod ginekoloških aplikacija u svrhu iradijacije. U sklopu Zavoda nalazi se Jedinica intenzivnog liječenja sa 8 kreveta koju vode specijalisti anesteziolozi koji imaju 24-satna dežurstva.
U Zavodu svakodnevno rade Anesteziološka ambulanta, Ambulanta za liječenje boli te Savjetovalište za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika. Anesteziolozi su osposobljeni za primjenu svih modernih tehnika i metoda anestezije u svakodnevnom radu.
Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinike za tumore provodi edukaciju liječnika na specijalizaciji iz anesteziologije.
Djelatnici Zavoda su predavači za poslijediplomskim studijima pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao i za studente Zdravstvenog Veleučilišta. Visoka motiviranost, educiranost i entuzijazam, razlog su uspiješnog i kvalitetnog rada.

Posebnosti rada anesteziologa na Klinici za tumore vezane su uz specifična stanja onkoloških bolesnika te zahtjevaju pojačanu brigu za prehranu i kontrolu boli, stoga su te dvije djelatnosti u Klinici posebno naglašene.

Ambulante

Anesteziološka ambulanta Klinike za tumore, Ilica 197:

 • Radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h
 • tel: 01/ 3783 573
 • Preoperativni pregledi

Ambulanta za bol Klinike za tumore, Ilica 197:

 • radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h
 • tel: 01/ 3783 573
 • Liječenje akutne poslijeoperacijske boli i kroničke boli kod onkoloških bolesnika

Savjetovalište za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika:

 • radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h
 • tel: 01/ 3783 573
 • Procijena nutritivnog statusa, nutritivna potpora i planiranje prehrane kod onkoloških bolesnika

Odjeli i odjelni liječnici

Odjel za intenzivno liječenja

 • tel: 01/3783-552

Odjel dijagnostička i intervencijska radiologija

 • tel: 01/3713-601

Odjelni liječnici specijalisti:

 • Burim Muhaxhiri, dr. med
 • Dimitar Janev, dr. med.
 • Andrea Šoštar, dr. med.
 • Tomislav Bošnjak, dr. med.
 • Maja Pečvarac, dr. med.
 • Iva Korečić Zrinjščak, dr. med.
 • Goran Jovanović, dr. med.
 • Martina Vrban, dr. med
 • Nikola Lesar, dr. med
 • Anamarija Gorup, dr.med
 • Tea Tot, dr. med