ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Uvod i opće informacije

Sadašnje staje i kratak osvrt na budućnost

SADAŠNJE STANJE I KRATAK OSVRT NA BUDUĆNOST

UVJETI RADA

Klinika raspolaže s prostornim uvjetima na odjelima koji imaju visoke smještajne standarde suvremene medicine. Ima mogućnost apartmanskog smještaja roditelja/skrbnika uz dijete u jedno- i dvo-posteljnim suvremeno opremljenim sobama s jednim sanitarnim čvorom.

Klinika je smještena u prostorima na dva kata zgrade. U stacionarnom dijelu Klinike pruža se mogućnost 24-satnog smještaja roditelja/skrbnika uz 12 dojenačkih i kreveta za djecu mlađu od 5 godina i 4 kreveta za majke dojilje uz dijete u apartmanskom dijelu smještaja. Osim toga, nalaze se  i 3 apartmana u kojima je moguć smještaj uz nadoplatu za pratitelja djeteta, neovisno o dobi djeteta. Postoji mogućnost besplatnog pristupa internetu priključenjem na bežičnu mrežu (wi-fi) na oba kata Klinike. Na ovaj način Klinika ravnopravno konkurira smještajnim standardima drugih pedijatrijskih odjela u Zagrebu i  Hrvatskoj.

Klinika ima ugovorenu 81 bolesničku postelju od čega 58 postelja u stacionaru (5 za produženo liječenje), te 23 postelje/stolca u okviru dnevne bolnice.

Njegujući holistički pristup, na Klinici se pruža skrb malim pacijentima u svim područjima pedijatrijskih subspecijalnosti primjenjujući nove tehnologije u dijagnostici i liječenju, uz mogućnost izvođenja većine suvremenih invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih metoda. Velika pažnja se poklanja psihosocijalnim aspektima boravka djece u bolnici, nastojeći primjenjivati načela humanizacije dječjih bolničkih odjela. Značajan utjecaj na smanjivanje duljine boravka je hospitalizacija djece kroz dnevnu bolnicu, čime je omogućena cjelovita dijagnostička obrada i/ili liječenje, praktički bez odvajanja od roditelja. 2008. g. Klinika za pedijatriju stekla je naslov Bolnica prijatelj djece“.

 

ORGANIZACIJA RADA KLINIKE

Svakom djetetu koje se liječi na Klinici pristupa se individualno i interdisciplinarno, u okvirima subspecijalističkih pedijatrijskih djelatnosti.

Na Klinici postoje 3 Zavoda, 1 Odjel, Dnevna Bolnica i Poliklinika.

 • Zavod za endokrinologiju, dijabetes, pulmologiju i alergologiju u okviru kojeg djeluju dva radilišta, Pedijatrijski odjel za pulmologiju i alergologiju i Pedijatrijski odjel za endokrinologiju i dijabetes
 • Zavod za gastroenterologiju, hematologiju i neurologiju sačinjavaju tri radilišta; Pedijatrijski odjel za hematologiju, Pedijatrijski odjel za gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane te Pedijatrijski odjel za neurologiju i epileptologiju
 • Zavod za kardiologiju, nefrologiju i reumatologiju s imunologijom u okviru kojeg su Pedijatrijski odjel za kardiologiju, Pedijatrijski odjel za nefrologiju i hipertenzije i Pedijatrijski odjel za reumatologiju s imunologijom
 • Dijagnostičko terapijski odjel za opću pedijatriju

U okviru Poliklinike djeluju ukupno 25 ambulanti; 21 subspecijalistička ambulanta od čega je 5 ambulanti za pedijatrijsku subspecijalističku dijagnostiku u okviru kojih djeluju dvije ambulante za fetalni ultrazvuk, potom ambulanta kliničke jedinica za psihodijagnostiku i edukacijske djelatnosti, Kabinet za fizikalnu terapiju, Opća pedijatrijska ambulanta i Hitna ambulanta s dvije postelje za opservaciju tijekom trijažno/dijagnostičkog postupka, jedna ambulanta za dijagnostičke zahvate u anesteziji poput dijagnostičke i terapijske punkcije zglobova i bronhoskopije. Ambulanta za pedijatrijsko nutricionističko savjetovalište djeluje pri Službi za prehranu i dijetetiku stoga se dijetetičar po potrebi uključuje u svakodnevni rad timova na Klinici za pedijatriju.

Godišnje se na klinici hospitalizira oko 6.500 djece, od čega 3.300 u stacionaru, s prosječnim trajanjem hospitalizacije od 4.4 dana, te još 3.200 djece u okviru dnevne bolnice. Osim odjelnog rada, veliki značaj se pridaje polikliničkoj djelatnosti u kojoj se godišnje obavi oko 30.000 specijalističkih pregleda, od čega je oko 10.000 u okviru opće i hitne pedijatrijske ambulante te konzilijarne pedijatrijske djelatnosti.

U polikliničkoj službi izradi se godišnje oko 23.000 dijagnostičkih postupaka. Pacijenti se zbrinjavaju u najkraćem mogućem roku, a u dogovoru s liječnicima pojedinih subspecijalnosti.

Za izdvojiti je kao jednu od prednosti rad dijabetološkog tima Klinike koji je kontinuirano ‘24/7’ na raspolaganju u telefonskom kontaktu roditeljima i djeci oboljelima od šećerne bolesti tip 1 i liječnicima u dežurstvu.

Slijedom suvremenih trendova i recentnih spoznaja o važnosti tranzicije djeteta s kroničnim bolestima u adultnu zdravstvenu skrb, timovi Klinike za pedijatriju u suradnji s kolegama Klinike za unutarnje bolesti našeg KBC-a, provode strukturiranu tranziciju pacijenata s kroničnim bolestima. Kontinuirana suradnja rezultirala je otvaranjem Ambulante za tranziciju. Potreba za tranzicijom kronično bolesne djece prepoznata je u okviru svih subspecijalnosti.

Značajna prednost KBC Sestre milosrdnice je postojanje rodilišta i pedijatrije pod jednim krovom, čime se pruža mogućnost praćenja djeteta od začeća do adultne dobi i po tom pitanju je ovaj KBC jedinstven u Zagrebu.

Danas Klinika za pedijatriju u suradnji s Klinikom za ginekologiju i opstetriciju pruža najsuvremenije mogućnosti ranog prepoznavanja prirođenih anomalija što može značajno podići kvalitetu zdravstvene skrbi novorođenčeta s prirođenim bolestima kao i šanse za povoljan ishod liječenja. Temeljem te suradnje formirana je Ambulanta za fetalnu ehokardiografiju i urotrakt.

Na temeljima kvalitetne i bliske suradnje s liječnicima adultne medicine istovjetnih subspecijalnosti funkcionira i gastroenterološki i kardiološki tim KBC-a. Dijagnostičke i terapijske endoskopije probavnog sustava djece i adolescenata (ezofagogastroduodenoskopija i ileokolonoskopija) odvijaju se, sukladno recentnim smjernicama suvremenih društava, u okviru endoskopskog centra Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti unazad više od 10 godina. U ovom času mogu se, osim ERCP-a, obaviti sve vrste dijagnostičkih i terapijskih endoskopskih zahvata u djece starije od 6 g. Slijedeći trend u pedijatrijskoj medicini smanjenja boli pri pretragama danas se rutinski primjenjuje kratkotrajna i.v. anestezija za sve invazivne/bolne zahvate.

Od 2020.g. u suradnji sa Zavodom za dijagnostičku radiologiju izvodi se zahvat radiofrekventne ablacije osteid osteoma, u djece dobi od 10-18 godina. Stoga smo i u ovom području napravili iskorak kao jedini centar u RH gdje se ovaj zahvat može izvoditi u djece mlađe dobi.

U Klinici se svakodnevno izvode brojni suvremeni dijagnostički i terapijski postupci poput:

 • pedijatrijska ultrazvučna dijagnostika svih organa i organskih sustava: srce, abdomen, bubreg, zglobovi, štitnjača, mozak, pluća, limfni čvorovi
 • 24satna pH-metrija jednjaka i višekanalna intraluminalna impedance jednjaka
 • endoskopija čitavog probavnog sustava
 • bronhoskopija
 • Holter tlaka i EKG-a
 • EKG telemetrija
 • EEG standardni i s telemetrijom
 • biopsija kože i mišića
 • punkcije zglobnih tekućina
 • kapilaroskopija
 • funkcionalni testovi u endokrinologiji
 • funkcionalni testovi pluća
 • moderni testovi u ispitivanju alergijskih, imunoloških i reumatoloških bolesti

Dječja kardiologija u KBC Sestre milosrdnice pokriva dva najveća rodilišta  u Republici Hrvatskoj. Pregledima novorođenčadi nalazi se čitav spektar prirođenih srčanih grešaka. Uvedena je u svakodnevnu praksu fetalna ehokardiografija kojom se već i intrauterino može početi pratiti prirođene srčane greške. Kontinuirano se rade prijemi djece na odjel sa različitim greškama i poremećajima ritma. U okviru prostora Klinike za bolesti srca i krvnih žila našeg KBC-a postoji u potpunosti opremljen suvremeni laboratorij gdje redovito obavljamo kateterizacija srca s interventnom dijagnostikom i terapijskim zahvatima u djece. Ovakva organizacija rada pruža mogućnost hitnih konzultacija s ekspertnim timovima Klinike za bolesti srca i krvnih žila.

Nakon edukacije liječnika užeg specijaliste pedijatrijske kardiologije u europskom centru izvrsnosti iz područja pedijatrijske aritmologije u okviru našeg KBC-a u mogućnosti smo obavljati i dijagnostičko/terapijski zahvati iz područja pedijatrijske elektrofiziologije i prema potrebi elektrofiziološke intervencije od najranije dobi. Danas smo jedini centar u regiji u kojem ablacije u djece obavlja pedijatrijski kardiolog. Godišnje se u prosjeku obavi 50 kateterizacija srca u djece dobi od 1 dan do 18 godina te 70 elektrofizioloških zahvata u djece dobi od 3 godine do 18 godina.  U svakodnevnu praksu uvedeni su sljedeći dijagnostičko/terapijskih zahvati; fetalna ehokardiografija s analizom srčanog ritma, interventna kardiologija: dijagnostička kateterizacija srca sa selektivnim angiokardiografijama i hemodinamskom analizom, intervencijske kateterizacije (PDA, ASD, PS, VSD, AOS, Rashkindova septostomija), transezofagijska ehokardiografija, elektrofiziološka studija s/bez radiofrekventne krioablacije, implantacija i analiza "loop-recordera".

Prednosti rada u okviru KBC-a ogledaju se i kroz činjenicu kako se na Klinici za pedijatriju prate pacijenti dječje dobi u okviru Referentnog centra za melanome Republike Hrvatske  pri Klinici za dermatologiju.

Postoji tradicija dugogodišnje bliske i kvalitetne suradnje s timom liječnika Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju vrata u okviru kojeg je Referentni centar za dječju otorinolaringologiju čiji su dio tima liječnice Odjela za pulmologiju i alergologiju naše Klinike. Čitav niz dijagnostičko-terapijskih zahvata na području ORL i gornjih dišnih puteva stoga se može odvijati poštujući postulate multidisciplinarnog rada i to na svakodnevnoj razini.

U okviru Odjela za dijetetiku KBC ustrojena je ambulanta pedijatrijskog nutricionističkog savjetovanja, te nutricionist sudjeluje kao član tima u kliničkom radu. Danas ne postoji niti jedan pedijatrijski tim koji prema recentnim smjernica može pružiti vrhunsku kvalitetu zdravstvene usluge bez suradnje s pedijatrijskim dijetetičarem. Tu su primjeri progresivnog porasta atopijskih bolesti i nutritivnih polisenzitizacija koje zadiru u rad brojnih subspecijalista, cistične fibroze, metaboličkih bolesti, hipertenzije, pretilosti i brojnih drugih.

U liječenju malih pacijenata kontinuirano se primjenjuju najnoviji terapijski trendovi stoga je Klinika za pedijatriju prepoznata kao regionalni centar izvrsnosti gdje se upućuju pacijenti iz okolnih zemalja poglavito BiH.

Kadrovi

KADROVI

U Klinici je trenutno zaposleno 111 djelatnika:

 • 23 liječnika specijalista pedijatrije, od čega 17 užih specijalista i 1 na užoj specijalizaciji.
 • 7 magistre sestrinstva, 29 prvostupnica sestrinstva, 32 medicinskih sestara srednje stručne spreme
 • 2 magistra fizioterapije i 3 prvostupnika fizioterapije
 • 2 psihologa
 • 1 odgajatelj
 • tajnica predstojnice Klinike

Na specijalizaciji iz pedijatrije je u ovom času ukupno 21 liječnik od čega 9 za potrebe Klinike za Pedijatriju KBC Sestre milosrdnice.

Od ukupno 23 liječnika specijalista, njih 8 ima doktorat znanosti, 3 magisterij znanosti, dok naslov primarijusa ima 8 liječnica.

Šest liječnika je na doktorskom studiju. Klinička psihologinja je od 2019.g. doktorica znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, među prvima u Hrvatskoj.

Tradicionalno je u okviru Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice prisutan kvalitetan rad na području sestrinstva. Glavna sestra klinike, magistra sestrinstva Kristina Kužnik, predsjednica je pedijatrijskog društva Hrvatske Udruge medicinskih sestara (HUMS).

8 medicinskih sestara se trenutno školuje za napredovanje od čega jedna prvostupnica na Sveučilišnom studiju za magistre sestrinstva, a 7 srednjih sestara za prvostupnice. Devet medicinskih sestara sa Klinike su mentorice na ZVU i studiju sestrinstva Hrvatskog katoličkog Sveučilišta.

Znanstveno-nastavna djelatnost

ZNANSTVENO-NASTAVNA DJELATNOST

Klinika za pedijatriju je nastavna baza:

 • Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta
 • Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu
 • Hrvatskog katoličkog Sveučilišta za Studij sestrinstva i psihologije

Na Klinici je osmero liječnika i jedna psihologinja u svojstvu sveučilišnih djelatnika.

U znanstveno nastavnim zvanjima su 2 izvanredna profesora i 3 docenta.

U znanstvenim zvanjima troje su viši znanstveni suradnici i četvero znanstveni suradnici.

U nastavnom zvanju jedna je liječnica viši predavač te četiri u zvanju predavača, dok je klinički psihologinja u suradničkom zvanju asistenta.

Pored toga još je devet medicinskih sestara (mentorice) i dvoje magistara fizioterapije (mentori) u svojstvu sveučilišnih djelatnika, jedna medicinska sestra je u nastavnom zvanju predavača.

U Klinici se odvija poslijediplomska i dodiplomska nastava, na nekoliko razina sa studentima, a liječnici Klinike su nastavnici na slijedećim visokoškolskim ustanovama:

 • Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Medicinski fakultet Hrvatsko katoličko sveučilište
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu

Liječnici Klinike sudjeluju i u nastavi koja je organizirana u drugim suradnim Klinikama.

Psihologinja sudjeluje u nastavi Studija psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Medicinske sestre uključene su u nastavu Studija sestrinstva istog Sveučilišta.

Klinika je nastavna baza za praktični dio nastave Srednje medicinske škole Vinogradska za medicinske sestre općeg i primaljskog smjera.

DODIPLOMSKA NASTAVA:

U dodiplomskoj nastavi sudjeluje 8 liječnika, jedna psihologinja i 9 medicinskih sestara Klinike za pedijatriju.

Liječnici sudjeluju u dodiplomskoj nastavi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Učiteljskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog Veleučilišta. Klinička psihologinja je asistent na studiju psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta dok su medicinske sestre uključene u nastavu Studija sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu i Hrvatskom katoličkom Sveučilištu.

POSLIJEDIPLOMSKA NASTAVA:

U poslijediplomskoj nastavi sudjeluju 4 liječnice Klinike koje su uključene u nastavu Medicinskog, Stomatološkog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Splitu te Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Liječnici sudjeluju u nastavi velikog broja sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih i stručnih studija u navedenim visokoškolskim ustanovama kao i na poslijediplomskim tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije.

 

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE NA KLINICI ZA PEDIJATRIJU

Uz liječnike na specijalizaciji iz pedijatrije, u Klinici se educiraju i specijalizanti drugih srodnih struka; školska medicina, obiteljska medicina, infektologija, dermatovenerologija, dječja kirurgija, te iz užih specijalizacija pedijatrije i srodnih grana prema programu Ministarstva zdravstva RH.

 

ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Na Klinici se provode istraživanja u okviru više domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost i međunarodnih institucija.

Stručna djelatnost - edukacija zdravstvenih djelatnika i javno - zdravstveno prosvjećivanje

STRUČNA DJELATNOST

EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I JAVNO-ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

U više od stoljeća Klinika je neprekidno, uz liječenje malih bolesnika, znanstveno-istraživačkim radom svojih djelatnika i usvajanjem novih kliničkih iskustava pratila razvoj svjetske medicine. Liječnici Klinike boravili su na usavršavanju u poznatim svjetskim pedijatrijskim centrima gdje su stjecali znanja i usvajali nove tehnike, te su ih s uspjehom primjenjivali u matičnoj ustanovi.

U sklopu Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice postoji dovoljan broj prostornih resursa za provođenje predavanja (velike grupe, male grupe, praktičan rad). Na petom katu nalazi se Biblioteka s raspoloživom stručnom literaturom, 60 sjedećih mjesta uz informatičku opremu.

U sklopu KBC-a na raspolaganju je i Multimedijski centar sa 130-150 sjedećih mjesta i suvremenom informatičkom opremom.

Uz praktični rad u poliklinici, Dnevnoj bolnici i odjelima redovito se održavaju stručna predavanja u biblioteci Klinike, koja pripremaju specijalisti i specijalizanti Klinike i liječnici koji obavljaju obavezan dio staža za druge ustanove.

Pored toga oduvijek je prisutna tradicija javno-zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva. Njeguju se brojne aktivnosti s ciljem prosvjećivanja opće populacije iz područja pedijatrijskih specijalnosti, edukacije roditelja i kronično bolesne djece. Postoji aktivna suradnja s izvan-institucijskim udrugama, udrugama pacijenata i roditelja. Kontinuirano su liječnici Klinike uključeni u brojne aktivnosti edukacije raznih profila  stručnjaka koji u svakodnevnom radu pružaju skrb djeci i adolescentima kao i nezdravstvenim stručnjacima poput nastavnika i školskih profesora, sportskih trenera, pedagoga, sociologa.

Liječnice gastroenterološkog odjela dio su ekspertnog tima za izradu nacionalnih smjernica za liječenje poremećaja u jedenju u suradnji sa Klinikom za psihijatriju, Klinikom za psihološku medicinu KBC Zagreb, Centra BEA i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

U okviru Klinike djeluje Centar za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata kao funkcionalna jedinica KBC-a u suradnji s Klinikom za psihijatriju, Klinikom za ginekologiju i porodništvo te Odjela za dijetetiku.  2021. godine Centar je primio Priznanje za iznimna postignuća i suradnju u nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Od samog početka rada liječnici Klinike za pedijatriju, sami ili u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu odnosno stručnim društvima HLZ-a, organiziraju poslijediplomske tečajeve stalnog medicinskog usavršavanja liječnika namijenjene, ne samo pedijatrima, već i liječnicima obiteljske i školske  medicine, ginekolozima, neurolozima, fizijatrima, radiolozima, psiholozima, nutricionistima, internistima  i drugima.

U organizaciji Klinike do sada je održano 10 tečaja trajne izobrazbe liječnika, poput PD Tečaj I kategorije održan 2012.g. 'Anoreksija nervoza u djece i adolescenata', prvi takav tečaj u RH općenito. U svibnju 2019.g održan je Stručni skup 'Pedijatrijska aritmologija' u organizaciji Klinike za pedijatriju, dr Krmek, i Klinike za bolesti srca i krvnih žila, doc. dr. sc. Manola; također po prvi puta tečaj takve vrste u RH

Za naglasiti je kako veći broj liječnika Klinike sudjeluju kao pozvani predavači na velikom broju poslijediplomskih tečajeva stalnog usavršavanja liječnika koje organiziraju druge Klinike KBC Sestre milosrdnice kao i druge suradne ustanove.

U liječenju i praćenju kronično bolesne djece, nezaobilazna je edukacija o novom načinu života i provođenju liječenja, što olakšava težinu i tijek kronične bolesti, ali u velikoj mjeri podiže i kvalitetu života kronično bolesnog djeteta kao i kontrole bolesti djeteta. Stoga se posebna pozornost posvećuje podučavanju djece i roditelja djece oboljele od šećerne bolesti, epilepsije, potom prehrani i načinu života djece s anoreksijom nervozom, životu s hipertenzijom, alergijskim bolestima, astmom, a sve to kroz posebno organizirane jedinice i ambulante za edukaciju roditelja i djece kako u okviru stacionarnog dijela Klinike tako i u okviru Poliklinike.

Pored edukacije članova obitelji, pozornost se posvećuje i edukaciji ostalih osoba koji imaju važmnu ulogu u životu djece s kroničnim bolestima, pa smo tako organizirali I redovito provodimo radionice za edukaciju odgajatelja i učitelja o pristupu djeci s epilepsijom.

U okviru Odjela za gastroenterologiju obzirom na specifičnosti i izazove u radu s roditeljima i djecom oboljelom od poremećaja u jedenju, pred 6 godina pod vodstvom kliničke psihologinje dr sc Batista, započele su s radom Psihoedukativne grupe za medicinsko osoblje  ‘Grupni kognitivni tretman (CT) i kognitivni tretman usredotočene svjesnosti (MBCT) za medicinsko osoblje. U okviru radionica provodi se psihološka podrška i supervizija za članove medicinskog osoblja koji sudjeluju u liječenju poremećaja u jedenju kod djece. Opći cilj radionica je unapređenje kvalitete usluge i skrbi medicinskog osoblja prema krajnjim korisnicima sukladno literaturi. Do danas smo jedina ustanova gdje se organizira ovakav tip podrške i edukacije zdravstvenim djelatnicima.

Također su osnovane i Grupe podrške za roditelje djece oboljele od poremećaja u jedenju.

Ostale aktivnosti i publikacije

OSTALE AKTIVNOSTI I PUBLIKACIJE

Liječnici Klinike su članovi mnogih domaćih i međunarodnih stručnih organizacija, a u nekima od njih imaju i vodeće funkcije.

Predstojnica Klinike za pedijatriju doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja predsjednica je Hrvatskog Društva za Pedijatrijsku Gastroenterologiju, Hepatologiju i Prehranu (HDPGHP) Hrvatskog liječničkog zbora, doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović tajnica je Hrvatskog Pedijatrijskog Društva (HPD) Hrvatskog liječničkog zbora, dok je izv. prof. dr. sc. Maša Malenica druga dopredsjednica Hrvatskog Društva za Dječju Neurologiju (HDDN) Hrvatskog liječničkog zbora; sve tri u mandatu 2021. – 2024. godine.

Liječnici Klinike za pedijatriju članovi su sljedećih stručnih društava:

Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HPD, Croatian Paediatric Society) https://www.hpd.com.hr/

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju (HDDN, Croatian Child Neurology Society) http://hddn.hlz.hr/, Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju (Croatian Society for Paediatric Endocrinology and Diabetology)

Hrvatsko društvo za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju (Croatian Society for Paediatric Cardiology and Rheumatology)

Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju (HDPP, Croatian Society for Paediatric Pulmonology), Hrvatsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (HDPGHP, Croatian Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) http://hdpghp.hlz.hr/

Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju (HDPN, Croatian Society for Paediatric Nephrology) http://www.hdpn.org/

Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva (Organisation for Allergology and Clinical Immunology of Croatian Paediatric Society) https://www.hpd.com.hr/index.php/sekcija-za-alergologiju-i-klinicku-imunologiju,

Europsko pedijatrijsko društvo (European Paediatric Association - EPA) http://www.epa-unepsa.org/, Europsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju (European Society for Paediatric Endocrinology - ESPE) https://www.eurospe.org/

Europsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju (European Society for Paediatric Nephrology - ESPN) https://www.espn-online.org/

Europsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju hepatologiju i poremećaje prehrane (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition - ESPGHAN) https://www.espghan.org/

Međunarodno društvo za dječji i adolescentni dijabetes (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes - ISPAD) https://www.ispad.org/

Europsko društvo za pedijatrijsku neurologiju (European Paediatric Neurology Society - EPNS) https://www.epns.info/

Američko društvo za epilepsiju (American epilepsy society - AES) https://www.aesnet.org/

Europsko udruženje za enteralnu i parenteralnu prehranu (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - ESPEN) https://www.espen.org/

Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD, Croatian Society of Gastroenterology) https://www.hgd.hr/

Udruga mladih pedijatrijskih reumatologa i istraživača (EMErging RheumatoloGists and rEsearchers’ - PReS EMERGE)

Europsko društvo pedijatrijskih reumatologa (Paediatric Rheumatology European Society - PReS) https://www.pres.eu/  i brojna druga.

Od 2018. g. u koordinaciji Ureda za medicinsku izobrazbu liječnika KBC-a započela je provedba  programa 'Atlantis fellowship' u okviru kojeg u našoj ustanovi borave budući studenti medicine iz Sveučilišta diljem SAD kao dio obaveznog predfakultetskog programa. Radi se inovativnoj edukaciji u zdravstvu kojom se u suradnji s Ministarstvom zdravlja i mrežom Sveučilišnih i privatnih Bolnica iz SAD provodi program u više od 16 zemalja svijeta - 'prekogranično obrazovanje u zdravstvu', te je ovo prvi takav program u RH.   Od samog početka liječnici Klinike za pedijatriju aktivno su uključeni u ovaj program s naglaskom na mogućnosti edukacije liječnika Klinike u nekom od centara izvrsnosti diljem SAD. Započeta je i direktna suradnja sa Sveučilištem u Coloradu u okviru koje je boravilo 20 studenata medicine u našoj ustanovi. Do početka pandemije COVID-19, koja je zaustavila sve međunarodne razmjene, u manje od dvije godine, u našem KBC-u je boravilo ukupno 158 budućih studenata medicine iz USA. Mladim ljudima pružila se mogućnost osnaživanja motivacije za nastavak životnog puta koji su odabrali, a njih 98% preporučilo bi program svojim kolegama što najbolje govori o kvaliteti suradnje kao i komentari koje su nam ostavili po povratku svojim domovima: "The past three weeks have been the most amazing three weeks of my life. I was so close to my dream, I was there, I was a literal shadow of the surgeons. I will never forget those moments.", "This trip has re-inspired me to continue working hard to make it to where these incredible doctors are now."…

Liječnici Klinike za pedijatriju aktivno su uključenu i u suradnju s Hrvatskim odborom za međunarodnu aktivnost i razmjenu studenata medicine - IFMSA -CroMSIC, Podružnice Zagreb, koja već niz godina organizira razmjene studenata medicine. Ovaj program razmjena podupiru brojne svjetske medicinske organizacije kao što su The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), The International Pediatric Association (IPA), European Society for Emergency Medicine (EuSEM), World Federation for Medical Education, World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) te mnogi drugi. Za svakog stranog studenta koji dođe u Hrvatsku, jedan student s Medicinskog fakulteta  iz RH u mogućnosti je provesti najmanje mjesec dana u jednoj inozemnoj klinici/laboratoriju.

Liječnici Klinike kontinuirano sudjeluju na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te publiciraju radove koji se objavljuju u međunarodnim i domaćim časopisima relevantnih baza podataka. Veći broj liječnika Klinike autori su brojnih nastavnih materijala, od Sveučilišnih udžbenika, preko poglavlja knjiga i uredništva priručnika stalnog medicinskog usavršavanja ili recenziranih e-tekstova. Potom su za izdvojiti sudjelovanja u izradi brojnih nacionalnih smjernica stručnih društava za liječenje kroničnih bolesti u djece. Kontinuirano se potiče boravak liječnika u nekim od inozemnih centara izvrsnosti za pojedina uža područja pedijatrije, što osim podizanja razine znanja i vještina liječnika, ostavlja mogućnost kontinuirane suradnje s ekspertnim timovima. Ovaj tip suradnje  poglavito je važan kada su u pitanju rijetke bolesti, poput primjera članstva u Europskoj referentnoj mreži za rijetke i kompleksne bolesti dječje dobi.

Konačno, pozornost se pridaje i javno-zdravstvenom prosvjećivanju, kroz brojne nastupe na televiziji i radijskim emisijama, predavanja u osnovnim i srednjim školama, preko publikacija u časopisima koji su posvećeni medicinskom prosvjećivanju opće populacije sve do objava tekstova u sredstvima javnog informiranja, od virtualnih do tiskanih medija.

Medicinska oprema

MEDICINSKA OPREMA

Klinika raspolaže suvremenom medicinskom aparaturom uz mogućnost korištenja prostornih i dijagnostičkih resursa ostalih Klinika i Zavoda u okviru KBC Sestre milosrdnice čime su pokrivene potrebe za svim vrstama dijagnostičkih metoda, od slikovnih radioloških pretraga, imunohistokemijskih i citoloških analiza bioloških uzoraka, preko funkcijskih i kontrastnih pretraga nuklearne medicine do laboratorijskih metoda.

Na klinici trenutno raspolažemo sljedećom aparaturom:

5 ultrazvučnih aparata

EEG-video aparat s telemetrijom

3 EKG-a

10 Holter aparata za EKG i za mjerenje arterijskog krvnog tlaka

sustav EKG telemetrije

aparat za višekanalnu intraluminalnu impedancu s pH-metrijom jednjaka

aparat za bronhoskopiju

aparat za gornju endoskopiju probavnog sustava- ezofagogastroduodenoskop neonatalni

dva spirometra

aparat za testiranje dušika u izdahnutom zraku tzv. 'FeNO'

nazalni 'optiflow' aparat za terapiju visokim protokom kisika putem nazalne kanile

moderni novi aparat za fototerapiju novorođenčadi

kapilaroskop

Nemedicinske aktivnosti - vrijeme osmišljeno za djecu

NEMEDICINSKE AKTIVNOSTI – VRIJEME OSMIŠLJENO ZA DJECU

 • Dugi niz godina pri Klinici djeluje igraonica za djecu uz visoko kvalitetno stručno vodstvo odgajateljice.
 • Na Klinici je i biblioteka u kojoj hospitalizirana djeca mogu pronaći veliki broj interesantnih i korisnih naslova dječje književnosti te dječjih filmova i poučnih serijala.
 • Kontinuirana je suradnja s udrugom CRVENI NOSOVI klaunovidoktori. https://www.crveninosovi.hr/ I za vrijeme karantene zbog pandemije COVID-19 djeci se pruža mogućnost druženja s klaunovima doktorima putem on-line platforme kako bi što većem broju malih pacijenata donijeli radost i smijeh za vrijeme liječenja u bolnici.
 • Sudjelovali smo u projektu Udruge Djeca susreću umjetnost 'Film u bolnici’ kojom je omogućen pristup besplatnoj platformi filmova za djecu u hrvatskim bolnicama. Susreti s filmskom umjetnošću pozitivno utječu na proces liječenja i omogućavaju pacijentima kvalitetan odmak od bolničke svakodnevnice i neizvjesnosti, a mogućnost međusobnog komuniciranja putem platforme zasigurno pomaže razmjeni iskustava djece iz više zemalja koja se nalazi u istim situacijama. Zahvaljujući EU sredstvima iz programa MEDIA te partnerima iz Belgije (JEF) i Švedske (BUFF) djeca pristupaju besplatno platformi filmubolnici.org te pregledavaju filmove i dodatne sadržaje. Platforma trenutno sadrži više od 70 filmova među kojima i desetak hrvatskih naslova.
 • Ponosni smo kako je upravo na 115. rođendan Klinike potpisan dokument o još jednoj volonterskoj suradnji; između Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i Centra za rehabilitaciju pasa Silver. Tako nas je u vrijeme Adventa 2019.g. prvi put posjetila Dia - terapijski pas sa stručnom suradnicom iz Centra Silver – gđom Stašom Šoh, čime je i službeno započela strukturirana suradnja tima terapijskih pasa i bolničke pedijatrijske ustanove. Cilj posjete terapijskog psa je olakšati hospitalizaciju djeci koja borave na odjelu Klinike za pedijatriju kao još jedan oblik pomoći i podrške u bolnici, umanjenja neugodnih emocija koje donosi boravak u Bolnici ali i dodatnog oblika podrške pri liječenju cijelog niza kroničnih bolesti djece. Dugoročno se planira aktivno uključivanja terapijskog psa  u procese liječenja i u tretman djece s različitim bolestima, poglavito kroničnim bolestima i kod djece s poteškoćama u razvoju kao i čitavim nizom psiholoških bolesti te konačno i u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih. Planirane aktivnosti i suradnja proizašle su iz višegodišnjeg rada i rezultata koje je  Centar Silver, kao jedinstvena ustanova socijalne skrbi, postigao u školovanju i uključivanju pasa pomagača/terapijskih pasa u živote osoba s invaliditetom,  djece s teškoćama u razvoju i drugih korisnika te podizanja kvalitete njihova življenja. Ovo je početak lijepe priče koja ima čvrste osnove u profesionalnom i zakonodavnom okviru jer je od  travnja 2019. na snazi novi Zakon o korištenju psa pomagača (NN39/2019). Navedeni Zakon  jasno  definira pravo na  pristupačnost korisnika i stručnjaka koji koriste pse pomagače i terapijske pse u cilju ostvarenja temeljnih ljudskih prava na samostalno i neovisno kretanje i življenje te podizanje kvaliteta života korisnika.  https://czrs.hr
 • Redovito nas posjećuju ‘Tete pričalice’ iz Udruge za promicanje dobrobiti djece "Portić" koje pričom olakšavaju boravak djece u bolnici kroz nadomještanje obiteljskoga rituala pričanja priča pred počinak. Budući da na ishode liječenja pozitivno utječe kreativna ili art-terapija, volonteri "tete i barbe pričalice" (kako su ih prozvala djeca) svakodnevnim čitanjem i pričanjem izabranih priča i bajki, doprinose ublažavanju negativnih pojava pri hospitalizaciji djece Zahvaljujući ovom programu hospitalizirana djeca s manje straha i nelagode čekaju svoj oporavak, a roditelji, medicinsko osoblje i uprava bolnice podupiru ovu inicijativu i svjedoče o pozitivnom ozračju koje volonteri donose u bolničko okruženje.
 • Od početka 2007. g. odvijaju se i školske aktivnosti za hospitaliziranu djecu u suradnji s djelatnicima Osnovne škole “Petra Zrinskog”.

AKTIVNOSTI IZVAN BOLNICE OSMIŠLJENI ZA DJECU - EDUKACIJSKI KAMPOVI

Svake godine organizira se edukacijski kamp za djecu koja boluju od šećerne bolesti tip 1 i epilepsije.

 • Edukacijski kamp za djecu s epilepsijom
 • Kamp za djecu sa šećernom bolesti
 • Kamp preživljavanja u prirodi za djecu s epilepsijom od 2019.g.
Sustav kvalitete