ZATVORIX

Vrati me natrag

Odjel kirurgije donjeg probavnog trakta

Lokacija: 2. kat Klinike za kirurgiju

Kontakt broj odjela:

  • 01/3787 261
  • 01/ 3787 402

Voditelj Odjela:

  • prof. dr. sc. Dujo Kovačević, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
  • e-mail voditelja Odjela: dujo.kovacevic@gmail.com

Glavna sestra:

Diana Ćorluka, bacc. med. tech.

Stručna djelatnost

Primarna djelatnost Odjela kirurgije donjeg probavnog trakta je abdominalna kirurgija s posebnim osvrtom na koloproktološku kirurgiju. Kao posebnost treba naglasiti da se na odjelu rade sve laparoskopske resekcije kolona i rektuma uključujući i laparoskopsku proktokolektomiju s ilealnim spremnikom, kirurgija upalnih bolesti crijeva i kirurgija zatajenja crijeva, te kirurgija dna zdjelice.

Na odjelu radi 5 liječnika kirurga te 11 medicinskih sestara i tehničara i 3 pomoćne djelatnice.

Odjel kirurgije donjeg probavnog trakta ima 19 bolesničkih kreveta razmještenih u 10 soba. Dvije sobe su jednokrevetni apartmani s vlastitom kupaonicom.

Radno vrijeme ambulanti

prof. dr. sc. Kovačević Dujo, dr. med. – Koloproktološka ambulanta srijedom od 08 – 12h

mr.sci. Hochstadter Hrvoje, dr.med. – Koloproktološka ambulanta četvrtkom od 08 – 16h

Glavan Elizabet, dr. med. – Koloproktološka ambulanta ponedjeljkom od 08 – 16h

Tanany El Fathy, dr. med. – Ambulanta digestivne kirurgije četvrtkom od 10 – 16h

Gršić Jurica, dr. med. – Koloproktološka ambulanta petkom od 12 – 16h

U Ambulanti digestivne kirurgije, moguće je četvrtkom naručiti se na analnu manometriju koju obavlja prof. Kovačević.