ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Sestrinstvo Klinike za kirurgiju

Na klinici je zaposleno 135 medicinskih sestara i tehničara. Od toga, jedna sestra ima završen diplomski studij, 45 sestara ima završene dodiplomske studije a 89 sestara ima srednju stručnu spremu.

Vizija sestrinstva je: permanentna edukacija i stalno povećanje obrazovne strukture sestara.

Smatramo da samo visokoobrazovane sestre mogu pružati najkvalitetniju zdravstvenu njegu, koju želimo osigurati za naše bolesnike. Podrška koju sestre imaju u obrazovanju, vidljiva je iz činjenice da trenutno 1 sestra pohađa postdiplomski stručni  studij, 19 sestara nalazi se na dodiplomskom studiju, a 6 sestara na diplomskim stručnim studijima Medicinskog fakulteta ili Zdravstvenog veleučilišta. Osim studijskih programa, sestre aktivno sudjeluju na svim kongresima, tečajevima i simpozijima koji se održavaju u Hrvatskoj i inozemstvu a vezani su za zbrinjavanje kirurškog bolesnika. Na kongrese odlaze kao aktivni predavači te prezentiraju i razmjenjuju svoje znanje i spoznaje dobivene kroz praktični rad ili rezultate sestrinskih istraživanja. U prilog tome govori podatak da smo u 2017. god. sudjelovale na 40-ak kongresa i stručnih skupova. Izvješća sa stručnih putovanja objavljujemo na web stranici sestrinstva KBC-a.

Osim kongresa, sestre na klinici svaki mjesec organiziraju interesantna tematska predavanja bodovana od Hrvatske komore medicinskih sestara. Ova predavanja poprati 90% sestara. Na tjednoj razini organiziramo edukacije o primjeni suvremenih proizvoda za zbrinjavanje bolesnika te želimo da sve sestre imaju iste informacije. Želja nam je svakodnevno biti u skladu sa brzim promjenama koje se dešavaju na tržištu i primjenjivati najbolja pomagala za bolesnike.

Sestre Klinike za kirurgiju mentori su: Zdravstvenog veleučilišta, Hrvatskog katoličkog Sveučilišta, Fakulteta zdravstvenih studija-Rijeka, Škole za medicinske sestre i Škole za primalje. U 2017. god., tri sestre su završile  program mentorstva po kriterijima EU-a, financiran od Ministarstva zdravlja. Svoja znanja o mentoriranju prenose ostalim sestrama mentorima, kako bi sve mogle poučavati studente sustavno, planski, individualnim pristupom i svakodnevnom evaluacijom praktičnih i teoretskih znanja.

Na Klinici djeluje medicinska sestra Enterostomalni terapeut, koja svakodnevno obilazi bolesnike sa stomom ,fistulama i ranama. Educira bolesnika i obitelj te svoja specifična znanja implementira pri zbrinjavanju ovih bolesnika, pružajući najvišu razinu skrbi u ovom području.

Misija sestrinstva Klinike za kirurgiju je: Pružanje najbolje sestrinske skrbi, osiguravanje sigurne okoline i pružanje prave informacije, kroz odnos topline, povjerenja i ljubaznosti.

Pri pružanju zdravstvene njege koristimo suvremene medicinske proizvode. Važno nam je da bolesnik u našoj skrbi ne zadobije dekubitalno oštećenje, što se vidi iz rezultata u 2017. god., gdje su od svih hospitaliziranih bolesnika samo 3 zadobila manje oštećenje kože (traumatološki bolesnici koji se zbog prijeloma nisu smjeli mijenjati položaj). Jednako tako, pri zbrinjavanju kirurških rana, koristimo suvremene obloge, a 8 sestara je završilo HEAL program zbrinjavanja rana. Želja nam je da se bol kod naših bolesnika svede na najmanju moguću mjeru, pa u suradnji sa liječnicima i sestrama Zavoda za anesteziju, provodimo kontinuirano perioperacijsko kupiranje boli. Veliki naglasak posvećujemo zaštiti privatnosti bolesnika. U uskoj smo suradnji sa Službom za bolničke infekcije te nemamo zabilježenog prijenosa bilo kakve infekcije između bolesnika, jer se sve sestre pridržavaju uputa i smjernica ove službe.

Želja nam je stalno podizati ljestvicu kriterija kvalitete. Najbolji ocjenjivači da li smo uspješni u tome su naši bolesnici. Otvoreni smo za kritike i pohvale. Stoga, svaka vaša kritika, biti će nam smjernica da poboljšamo naš rad, a pohvala – nagrada za uloženi trud u svakodnevnom radu!