ZATVORIX

Vrati me natrag

Odjel za torakalnu i abdominalnu kirurgiju

Lokacija Odjela:
prizemlje Klinike za kirurgiju

Kontakt Odjela za torakalnu kirurgiju: 
01 3787 404

v.d. voditelja Odjela:
Ivan Suić, dr.med., specijalist opće kirurgije sa užom specijalizacijom  torakalne kirurgije
email: ivan.suic@kbcsm.hr

Glavna sestra Odjela:
Nada Herco, bacc. med. tech.                                                                   

Stručna djelatnost

Odjel je dio Zavoda za opću i onkološku kirurgiju. Bolesnicima je na raspolaganju 12 postelja, odnosno 6 dobro opremljenih bolesničkih soba.

Na odjelu je stalno  zaposleno 4 specijalista kirurga, 1 specijalizant torakalne kirurgije , 10 medicinskih sestara te 2 pomoćne djelatnice.

U radu na odjelu  također sudjeluju i educiraju se, prema programu specijalističkog usavršavanja, specijalizanti naše Klinike za kirurgiju, ali i iz drugih zdravstvenih  ustanova.

Mjesečno se na odjelu u prosjeku zbrine 50 – ak  bolesnika, regrutiranih kroz specijalističke ambulante, odnosno u okviru hitne službe. Kazuistika odjela je vrlo raznolika i široka. Klasičnim ili videoasistiranim, minimalno invazivnim pristupom izvodimo gotovo sve, pa i one najsloženije, operacijske zahvate iz domene torakalne, opće i abdominalne kirurgije.

Liječnici odjela provode kontinuiranu izobrazbu te stručno usavršavanje u zemlji i inozemstvu.

Medicinske sestre Odjela torakalne kirurgije svakodnevno provode zdravstvenu njegu bolesnika te specifične postupke vezane za zbrinjavanje torakalnog bolesnika. Odjel je nastavna baza za učenike Medicinske škole – Vinogradska, Škole za primalje i Zdravstvenog Veleučilišta. Medicinske sestre odjela su aktivni predavači na sestrinskim kongresima i simpozijima. Permanentnom edukacijom i stručnim usavršavanjem prate napredak u medicini i struci, te specifična znanja primjenjuju u svakodnevnom radu – na dobrobit bolesnika.


Liječnici Odjela uključeni su u rad specijalističkih ambulanti:
Ambulanta za bolesti dojke: četvrtak, 10-16 sati, dr. sc. Borki Vučetić
Torakalna ambulanta: ponedjeljak, 8 – 10 sati, dr. Ivan Suić
Torakalna ambulanta: srijeda: 9 – 10 sati, dr. sc. Borki Vučetić