ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Poliklinika i dnevna bolnica

KARDIOLOŠKA POLIKLINIKA

Tel.: 01 3787-951 (informacije od 14:00 – 15:30)
E-mail: kardio.poliklinika@kbcsm.hr

Radno vrijeme: 08 – 16 sati

Dokumenti potrebni za obavljanje specijalističkih pregleda i pretraga:
– osobna iskaznica
– zdravstvena iskaznica
– iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko ste korisnik)
– iskaznica dobrovoljnog ili privatnog osiguranja (ukoliko ste korisnik)
– uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite (liječnika opće prakse)