ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Detalj Vrati me natrag

Natječaj za prijem u radni odnos – obj. 12.02.2024.

12.02.2024.

Status natječaja: Zatvoren

Sadržaj natječaja

12.02.2024. – 20.02.2024.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ 

a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:           

                                                                                    

 1. prvostupnika radiološke tehnologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku

i intervencijsku radiologiju                                                                                             1 izvršitelj,

 1. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u Kliničkom zavodu za kemiju                                                                                        3 izvršitelja,

 1. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u Zavodu za transfuzijsku i regenerativnu medicinu                                                    1 izvršitelj,

 1. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“                                1 izvršitelj,

 1. prvostupnika fizioterapije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila                     1 izvršitelj,
 2. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice                                 20 izvršitelja,                                                                                                                             
 3. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice                     17 izvršitelja,
 4. primalja/primalja asistentica u Klinici za ženske bolesti i porodništvo      1 izvršitelj,
 5. zdravstveno laboratorijskog tehničara u Zavodu za mikrobiologiju,

parazitologiju i hospitalne infekcije                                                                                     1 izvršitelja,

 1. medicinskog fizičara u radiologiji u Odjelu za medicinsku fiziku                 1 izvršitelja,
 2. voditelja Odjela tehničke zaštite

u Službi zaštite na radu i zaštite od požara                                                                        1 izvršitelj,

 1. višeg stručnog savjetnika u Sektoru ekonomsko financijskih poslova         1 izvršitelj,
 2. kontrolora administrativnih poslova u Sektoru pravnih,

općih poslova i upravljanje ljudskim potencijalima                                                     1 izvršitelja,

 1. administratora povjerenstva/vijeća u Sektoru pravnih,

općih poslova i upravljanja ljudskim resursima                                                           2 izvršitelja,

15 administrativnog referenta u Administrativno poslovnoj službi                            4 izvršitelja,

 1. pomoćnih radnika u Službu za čišćenje i druge pomoćne poslove                  2 izvršitelja,
 2. njegovatelja u KBC Sestre milosrdnice                                                                       3 izvršitelja.

Uvjeti:

Ad 1.

-VŠS, ing. med. radiologije/ bacc. radiološke tehnologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno usmeno ispitivanje na razgovoru sa Povjerenstvom.

Literatura potrebna za pripremu kandidata je slijedeća:

 1. Bešenski N., Škegro N., (1978); Radiografska tehnika skeleta; Školska knjiga; Zagreb
 2. Miletić D., (2008); Skeletna radiografija; Glosa; Rijeka
 3. Fučkan I., (2012); Magnetska rezonancija – Priprema i planiranje pregleda; Tko zna zna; Zagreb
 4. Frković M., Višković K., (2013); Radiološka oprema; ZVU, Zagreb
 5. Klanfar Z. i suradnici, (2013); Radiološke i nuklearno-medicinske dijagnostičke metode; ZVU; Zagreb
 6. Hebrang A., Klarić-Čustović R., (2007); Radiologija; Medicinska naklada; Zagreb.

Ad 2. – Ad 4.

-VŠS, završena viša škola za inženjera laboratorijske dijagnostike/završen stručni preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, prijepisa ocjena uz prosjek ocjena ostvarenih na studiju, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 5.

-VŠS, fizioterapet/bacc.physioth, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno usmeno ispitivanje na razgovoru sa Povjerenstvom.

Literatura potrebna za pripremu kandidata je slijedeća:

 1. Križobolja, Simeon Grazio, Danijel Buljan, Naklada Slap 2009.
 2. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Ivo Jajić, Zrinka Jajić, Medicinska naklada 2008.
 3. Rehabilitacija i fizikalna medicina bolesnika s neuromuskluarnim bolestima, Ida Kovač 2004.

Ad 6.

-VŠS, završena viša škola za med. sestre/stručni preddiplomski studij sestrinstva, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7.

-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za med. sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za med. sestre. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 8.

-SSS, med. sestra primalja, med. sestra prim. smjera, med. sestra gin. ops. smjera, ili primalja asistentica, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 9.

-SSS, zdravstveno laboratorijski tehničar, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe svih razreda i završne svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 10.

– VSS, dipl.ing.fizike/ mag.phys./ mag.phys.edu.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu i diplome.

Ad 11.

-VSS dipl.sveuč.studij ili specijal.dipl.stručni studij iz područja elektrotehnike, strojarstva, zaštite na radu ili zaštite od požara, stručni ispit za obavljanje poslova zaštita na radu i zaštita od požara, poznavanje rada u MS Office paketu i 5 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaza o poznavanju rada u MS Office paketu, potvrde HZMO o radnom stažu i potvrde o nekažnjavanju.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata je slijedeća:

 1. Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18,
 2. Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22,
 3. Zakon o privatnoj zaštiti NN 16/20, 114/22,
 4. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NN 198/2003,
 5. Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/1999,
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Ad 12.

– VSS, ekonomskog/ pravnog/ društvenog smjera, važeći certifikat iz javne nabave, 2 godine radnog iskustva na projektima i 5 godina radnog iskustva u području javne nabave, poznavanje rada na računalu.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, važećeg certifikata iz javne nabave, potvrde HZMO o radnom stažu, dokaza o poznavanju rada na računalu i dokaza o radnom iskustvu na projektima i poslovima u području javne nabave.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Ustav RH (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
 2. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22),
 3. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20),
 4. Priručnik za korisnike koji se nalazi na linku: https://www.safu.hr/wp-content/uploads/datastore/filestore/10/SAFU-Prirucnik-za-korisnike-v.pdf
 5. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na linku: https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf

Ad 13.

-VŠS/SSS, poznavanje rada na računalu i 2 godine radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome/ svjedodžbe, dokaza o poznavanju rada na računalu i potvrde HZMO o radnom stažu.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,08/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
 2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 75/2021),
 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
 5. Zakon o radu (NN: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22),
 6. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na slijedećem linku:

https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf

Ad 14.

-VŠS/SSS, poznavanje rada na računalu, aktivno poznavanje jednog stranog jezika i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome/ svjedodžbe, dokaza o poznavanju rada na računalu, dokaza o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika i potvrde HZMO o radnom stažu.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,08/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
 2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 75/2021),
 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
 5. Zakon o radu (NN: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22),
 6. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na slijedećem linku:

https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf

Ad 15.

-SSS društvenog ili ekonomskog smjera.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu i svjedodžbe.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,08/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
 2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 75/2021),
 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
 5. Zakon o radu (NN: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22),
 6. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na slijedećem linku:

https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf

Ad 16.

-završena osnovna škola.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o   državljanstvu i svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

Ad 17.

-završena osnovna škola i završeni tečaj za njegovatelja.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i dokaza o završenome tečaju za njegovatelja.

 

 1. b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika: 
 1. doktora medicine specijaliste nuklearne medicine

u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu                                                               1 izvršitelj,

 1. magistra molekularne biologije

u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“                                1 izvršitelj,

 1. psihologa u Klinici za kožne i spolne bolesti 1 izvršitelj,
 2. prvostupnika fizioterapije u Klinici za neurologiju 1 izvršitelj,
 3. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“                                1 izvršitelj,

 1. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u Klinici za kožne i spolne bolesti                                                                                   1 izvršitelj,

 1. prvostupnika radiološke tehnologije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila 1 izvršitelj,
 2. prvostupnika radiološke tehnologije

u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu,                                                              1 izvršitelj,

 1. prvostupnika radiološke tehnologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku

i intervencijsku radiologiju                                                                                             2 izvršitelja,

 1. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice                                   32 izvršitelja,
 2. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice               29 izvršitelja,
 3. prvostupnice primaljstva u Klinici za ženske bolesti i porodništvo        4 izvršitelja,
 4. primalja/primalja asistentica u Klinici za ženske bolesti i porodništvo    7 izvršitelja,
 5. zdravstveno laboratorijskog tehničara u Kliničkom zavodu za kemiju    1 izvršitelj,
 6. zdravstveno laboratorijskog tehničara u Kliničkom zavodu za patologiju

i citologiju „Ljudevit Jurak“                                                                                               2 izvršitelja,

 1. administrativnog referenta – skladištara u Službu za dijetetiku i prehranu     2 izvršitelja,
 2. nosača bolesnika u Službu za čišćenje i druge pomoćne poslove             1 izvršitelj,
 3. pomoćnih radnika u Službu za čišćenje i druge pomoćne poslove         19 izvršitelja,
 4. njegovatelja u KBC Sestre milosrdnice                                                              1 izvršitelj.

Uvjeti:

Ad 1.

-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz nuklearne medicine. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i odobrenja za samostalni rad.

Radni odnos se može zasnovati na puno ili nepuno radno vrijeme.

Ad 2.

-VSS, magistar ili dipl.ing.molekularne biologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 3

– VSS, prof.psihologije/mag.psych., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome i potvrde HZMO o radnom stažu.

Prednost kandidatima koji imaju radno iskustvo u bolničkim ustanovama sa pacijentima.

Ad 4.

-VŠS, fizioterapet/bacc.physioth, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno usmeno ispitivanje na razgovoru sa Povjerenstvom.

Literatura potrebna za pripremu kandidata je slijedeća:

 1. Križobolja, Simeon Grazio, Danijel Buljan, Naklada Slap 2009.
 2. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Ivo Jajić, Zrinka Jajić, Medicinska naklada 2008.
 3. Rehabilitacija i fizikalna medicina bolesnika s neuromuskluarnim bolestima, Ida Kovač 2004.

Ad 5. – Ad 6.

-VŠS, završena viša škola za inženjera laboratorijske dijagnostike/završen stručni preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, prijepisa ocjena uz prosjek ocjena ostvarenih na studiju, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7. – Ad 9.

-VŠS, ing.med. radiologije/ bacc. radiološke tehnologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno usmeno ispitivanje na razgovoru sa Povjerenstvom.

Literatura potrebna za pripremu kandidata je slijedeća:

 1. Bešenski N., Škegro N., (1978); Radiografska tehnika skeleta; Školska knjiga; Zagreb
 2. Miletić D., (2008); Skeletna radiografija; Glosa; Rijeka
 3. Fučkan I., (2012); Magnetska rezonancija – Priprema i planiranje pregleda; Tko zna zna; Zagreb
 4. Frković M., Višković K., (2013); Radiološka oprema; ZVU, Zagreb
 5. Klanfar Z. i suradnici, (2013); Radiološke i nuklearno-medicinske dijagnostičke metode; ZVU; Zagreb
 6. Hebrang A., Klarić-Čustović R., (2007); Radiologija; Medicinska naklada; Zagreb.

Ad 10.

-VŠS, završena viša škola za med. sestre/ stručni preddiplomski studij sestrinstva, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 11.

-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za med. sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za med. sestre. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 12.

-VŠS, završen stručni studij primaljstva, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 13.

-SSS, med. sestra primalja, med. sestra prim. smjera, med. sestra gin. ops. smjera, ili primalja asistentica, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 14. – Ad 15.

-SSS, zdravstveno laboratorijski tehničar, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe svih razreda i završne svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 16.

– SSS, poznavanje rada na računalu i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, dokaza o poznavanju rada na računalu i potvrde HZMO o radnom stažu.  Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima haccp sustava (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_68_1307.html),
 2. Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Zagreb, ožujak 2010.

Ad 17. – Ad 18.

-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o  državljanstvu i svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

Ad 19.

-završena osnovna škola i završeni tečaj za njegovatelja.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i dokaza o završenome tečaju za njegovatelja.

 

c) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) na razdoblje od 2 godine sa mogućnosti produžetka ugovora:

 prvostupnika sestrinstva u Klinici za traumatologiju 3 izvršitelja,

 1. prvostupnika sestrinstva u Klinici za kirurgiju 1 izvršitelj.

Uvjeti:

Ad 1. – Ad 2.

-VŠS, završena viša škola za med. sestre/stručni preddiplomski studij sestrinstva, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

 

d) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) pripravnika na razdoblje od 1 godine:

 

 1. magistra ekonomije 1 izvršitelj,
 2. administrativnog referenta 1 izvršitelj,
 3. višeg stručnog savjetnika – arhiviste 1 izvršitelj.

 Uvjeti:

 Ad 1.

– VSS, ekonomskog smjera.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Zakon o proračunu (NN: 144/21),
 2. Zakon o porezu na dohodak (NN: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22),
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN: 124/14,115/15,87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).
 4. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na slijedećem linku:

https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf

Ad 2.

– VŠS/SSS upravnog smjera.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome/ svjedodžbe.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,08/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),
 2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 75/2021),
 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),
 5. Zakon o radu (NN: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22),
 6. Priručnik Proračunske tablice Excel 2016. koji se nalazi na slijedećem linku:

https://www.srce.unizg.hr/sites/default/files/edu/Osnove%20uporabe%20racunala%20i%20interneta/e430_polaznik.pdf

Ad 3.

– VSS društvenog smjera.

Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja.

Literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

 1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21),
 2. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).

 

Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21.) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja  putem pošte na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“ ili osobno na adresi KBC Sestre milosrdnice – Urudžbeni zapisnik , Zagreb, Vinogradska cesta 29.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                             

 

POZIV NA RAZGOVOR/ POZIV NA TESTIRANJE

Poziv na razgovor – zdravstveno laboratorijski tehničar – Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije – neo. – obj. 9.4.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – med.lab.ing. – neodređeno i određeno – obj. 3.4.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – adm.referent u Administrativno poslovnoj službi – obj. 26.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor za prvostupnika fizioterapije – Klinika za neurologiju i Klinika za bolesti srca i krvnih žila – obj. 21.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor za višeg stručnog savjetnika – arhviste – pripravnika – obj. 20.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor za adm.povjerenstva/vijeća u Sektoru pravnih, općih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima – obj. 20.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – psiholog – Klinika za kožne i spolne bolesti – određeno – obj. 13.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – medicinski fizičar – neodređeno – obj. 12.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor njegovatelji – neodređeno i određeno – obj.8.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor i usmeno testiranje prvostupnici radiološke tehnologije po natječaju od 12.2.2024. – neo. i odr. – obj. 7.3.24.
Saznajte više
Poziv na testiranje – administrativni referent u Administrativno poslovnoj službi – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na testiranje – kontrolor administrativnih poslova – Sektor pravnih, općih poslova i upravljanje ljudskimm potencijalima – 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na testiranje – administrator povjerenstva/ vijeća u Sektoru pravnih općih poslova i upravljenje ljudskim potencijalima – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na testiranje – viši stručni savjetnik – arhivist – pripravnik – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na testiranje – mag. ekonomije – pripravnik – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na testiranje – voditelj Odjela tehničke zaštite – Služba zaštite na radu i zaštite od požara – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na testiranje – adm. referent – skladištar – Služba za dijetetiku i prehranu – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – nosač bolesnika i pomoćni radnik – Služba za čišćenje i druge pomoćne poslove – obj. 1.3.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – prvostupnik/ca sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice, Kliniku za kirurgiju, Kliniku za traumatologiju – obj. 29.2.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – medicinska sestra/ tehničar – obj. 29.2.2024.
Saznajte više
Poziv na razgovor – prvostupnica primaljstva i primalja – obj. 29.2.2024.
Saznajte više

OBAVIJESTI

Obavijest izabranim kandidatima – administrativni referenti u Administrativno poslovnoj službi – neo. – obj. 8.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – prvostupnik fizioterapije – Klinika za neurologiju – određeno – obj. 5.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – prvostupnik fizioterapije – Klinika za bolesti srca i krvnih žila – neodređeno – obj. 5.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – adm. povjerenstva/ vijeća – Sektor pravnih, općih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima – neodređeno – obj. 3.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – viši stručni savjetnik – arhivist – pripravnik – obj. 3.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – medicinski fizičar – Ojel za medicinsku fiziku – neodređeno – obj. 2.4.2024.
Saznajte više
Obavijest odabranom kandidatu – psiholog – Klinika za kožne i spolne bolesti – određeno – obj. 2.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – adm.referent – pripravnik – određeno – obj. 2.4.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – inž.rtg. – Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu – obj. 21.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – inž.rtg. Klinika za bolesti srca i krvnih žila – obj. 21.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranim kandidatima – inž.rtg. – Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju – obj. 21.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranim kandidatima – njegovatelji – obj. 21.3.2024.
Saznajte više
Obavijest odabranim kandidatima – med.sestra/tehničar SSS – obj. 14.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – prvostupnik sestrinstva – obj. 14.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – prvostupnik sestrinstva u Klinici za kirurgiju – obj. 14.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – primalja/primalja asistentica u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – obj. 14.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – dr.med.spec.nuklearne medicine u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu – obj. 14.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – nosač bolesnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – obj. 14.3.2024.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – pomoćni radnik u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – obj. 14.3.2024.
Saznajte više