ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Page details Vrati me natrag

Poslijediplomski tečaj I. kategorije „Shizofrenije i poremećaji iz spektra shizofrenija“ 17. i 18. ožujka, 2022. g.

15.03.2022.

Edukativni programi orijentirani specifično na shizofrenije i poremećaje iz spektra danas su nedostatno dostupni. Oni koji su dostupni problematiku shizofrenije umnogome pojednostavljuju na simptomatsko-terapijsku dijadu s fokusom na većinom jednu skupinu simptoma shizofrenije i farmakoterapiju. Kako na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice provodimo i razvijamogotovo jedno stoljeće Kompleksni program dijagnostike i liječenja shizofrenija ili Ekološki model shizofrenija odnosno sveobuhvatni program dijagnostike i liječenja shizofrenija, željeli smo ga prezentirati ostalim zainteresiranim stručnjacima. Smatramo da je naš model jedan od najaktualnijih rješenja u dijagnostici i liječenju oboljelih, podrške njihovim obiteljima, ali i edukaciji liječnika i samih edukatora. Suradnja i timski rad temelj je našeg programa zato smo i u ovaj Sveučilišni program uključili kolege i stručnjake iz drugih kuća. Čovjek ništa ne može sam, a jedino kroz suradnju i konstruktivnu raspravu možemo zajedno učiniti više i bolje za naše bolesnike. Prilika je to i da pokažemo kako se naš kompleksni, ekološki model može implementirati i u druge sredine. Kompleksni program dijagnostike i liječenja shizofrenija ili Ekološki model shizofrenija, kako smo naglasili, razvijali smo gotovo jedno stoljeće. Temelji se na zasadima utemeljitelja samog termina shizofrenije, Eugena Bleulera, čiji je učenik bio prvi predstojnik Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice – prof. Glaser. Na spomenutim temeljima, jedan drugi predstojnik, prof. Hudolin, konceptualizira sveobuhvatan pristup psihijatrijskim poremećajima, kompleksni program liječenja i dijagnostike ili ekološki model. Upravo takvim pristupom i danas se može nadići prekomjerno pojednostavljivanje shizofrenije na nekoliko “ključnih” simptoma, a oporavak promatrati kroz puko smanjenje ili izostanak tih istih simptoma. Naglasak u tretmanu shizofrenije danas nije toliko kompleksan i multidimenzionalan, što se kroz spomenuti ekološki model ipak ima mogućnosti promijeniti i unaprijediti. Težište našeg kompleksnog programa dijagnostike i liječenja shizofrenija je integracija neurobioloških, neuropsiholoških, socijalnih i inih okolinskih čimbenika u jedinstven program dijagnostike i liječenja. Program provodimo multiprofesionalno i timski, stacionarno, u dnevnoj bolnici, jednodnevnom liječenju, ambulantno i kroz klubove bolesnika i njihovih obitelji. Pri tome uvijek naglašavamo obiteljski pristup shizofrenijama i poremećajima iz spektra. Naš program je dinamičan i u stalnom je propitivanju sadašnjeg stanja i otvoren prema implementaciji novih saznanja u budućnosti.

Detaljnije informacije o navedenom događaju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Simpozij se odvija u multimedijskoj dvorani KBC-a Sestre milosrdnice, Vinogradska c. 29, Zagreb, 17. i 18. ožujka 2022. g.