ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Detalj Vrati me natrag

PRIZNANJE CENTRU ZA POREMEĆAJE U JEDENJU KOD DJECE I ADOLESCENATA KBC-a SESTRE MILOSRDNICE – uručena zahvalnica u znak priznanja za iznimna postignuća i suradnju u nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti u povodu 50 godina Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

05.07.2021.

1.srpnja 2021.g. na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća povodom 50. obljetnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku uručena je ZAHVALNICA Centru za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata KBC-a Sestre milosrdnice, u znak priznanja za iznimna postignuća i suradnju u nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti.

Nagradu je u ime KBC-a primila doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, Predstojnica Klinike za pedijatriju i voditeljica Centra.

Klinika za pedijatriju sustavno se bavi poremećajima u jedenju preko 35 godina. . Pionir na ovom području je prof. dr. sc.  Zvonko Jurčić, koji je još davne 1985.g. imao prvi slučaj anoreksije nervoze u djece u ovom dijelu Europe. Tada je postavio temelje organizacije multidisciplinarnog tima, daleko prije smjernica svjetskih stručnih društava. Po odlasku u mirovinu nastavio se  njegov rad do danas, te je Centar za poremećaje u jedenju  jedini centar u Hrvatskoj koji se sustavno i neprekinuto bavi ovom problematikom u pedijatrijskoj populaciji.

Brojni znanstveni podaci kao i recentne smjernice stručnih društava naglašavaju važnost multidisciplinarnog pristupa liječenju anoreksije nervoze u djece i adolescenata, u kojem su uključeni  pedijatri svih subspecijalnosti, psihijatri, klinički psiholozi, ginekolozi, nutricionisti i posebno educirane medicinske sestre.  Djeca i adolescenti imaju najbolju prognozu ukoliko se poremećaj liječi što ranije i agresivno, za razliku od odrasle dobi kada ovakav pristup ne utječe značajno na prognozu. Prema smjernicama Američke akademije za pedijatriju, hospitalizacija, posebice ozbiljno pothranjenih pacijenata, omogućava medicinsku stabilizaciju, primjeren oporavak tjelesne mase, uspostavu normalnog obrasca jedenja i time povećava mogućnost povoljnog ishoda.

U želji za pružanjem maksimalno kvalitetne usluge temeljene na recentnim smjernicama iz područja pedijatrijske gastroenterologije, psihijatrije i nutricionizma, kroz horizontalnu suradnju tima na Klinici za pedijatriju s Klinikom za psihijatriju, Klinikom za ženske bolesti i porodništvo te nutricionističkim timom Kliničke jedinice službe za prehranu, KBC-a Sestre milosrdnice, 13. travnja 2016.g. dugogodišnji rad je formaliziran osnivanjem prvog Centra za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata kao funkcionalne jedinice KBC-a Sestre milosrdnice.

Nacionalno i regionalno KBC Sestre milosrdnice je stoga jedina ustanova koja provodi sustavno liječenje djece oboljele od poremećaja u jedenju uz višegodišnje praćenje kroz sve razine tercijarne zdravstvene skrbi (stacionar, dnevna bolnica i poliklinika). Neizostavan multidisciplinarni pristup u potpunosti se zadovoljava koristeći resurse naše bolnice te možemo reći kako se pod jednim krovom u potpunosti primjenjuju suvremene preporuke o liječenju djece i adolescenata s ovim poremećajem. Otvaranje Centra, stručni skupovi i javni nastupi, značajno su doprinijeli kvaliteti zdravstvene skrbi koja se pruža oboljelima od poremećaja u jedenju u našoj ustanovi i omogućili nastavak dobre suradnje s kolegama iz primarne zdravstvene zaštite i  ostalih bolnica diljem Domovine, što se ogleda u progresivnom porastu broja upućenih pacijenata i višoj razini svjesnosti o ovoj problematici. Kontinuirano se podiže razina zdravstvene skrbi, liječenje i prevencija poremećaja u jedenju i u konačnici smanjuju rizici razvoja potencijalno ireverzibilnih metaboličkih posljedica od kojih neke mogu biti izvjesno i fatalne.

Do danas je u okviru Klinike za pedijatriju  liječeno gotovo 1000 djece i adolescenata s anoreksijom i bulimijom nervozom te nespecifičnim poremećajima u jedenju. Pozitivni ishodi liječenja, povratak punoj kvaliteti života djece i obitelji uvijek iznova daju dodatnu motivaciju  za prebroditi izazove i opravdavaju izniman trud koji je potrebno svakodnevno ulagati u proces liječenja ove djece i podrške njihovim obiteljima.

Ukazano povjerenje i priznanje koje smo primili veseli nas i dodatno obvezuje da ustrajemo i napredujemo dalje u pružanju skrbi i liječenja naših malih pacijenata i njihovih obitelji.

Orjena Žaja

https://www.nacionalno.hr/u-osijeku-obiljezena-50-obljetnica-prehrambeno-tehnoloskog-fakulteta/