ZATVORIX

Vrati me natrag

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. doktora medicine specijaliste pedijatrije u Zavodu za neonatologiju,

nedonoščad i intenzivno liječenje novorođenčadi                                                1 izvršitelj,

2. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u KBC Sestre milosrdnice                                                                                     2 izvršitelja,

3. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice                                       1 izvršitelj,

4. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice                       5 izvršitelja,

5. stručnog savjetnika za upravljanje isporukom informatičkih

usluga-infrastruktura u Službu informatike                                                       1 izvršitelj,

6. dijetetičara u Službu za dijetetiku i prehranu                                                 1 izvršitelja,

7. administrativnog referenta u Poslovnom centru                                             2 izvršitelja,

8. kuhara u Službu za dijetetiku i prehranu                                                        4 izvršitelja,

9. pomoćnog kuhara u Službu za dijetetiku i prehranu                                     7 izvršitelja,

10. pomoćnog radnika u zdravstvu – bolničara u Službu za čišćenje

i druge pomoćne poslove                                                                                        1 izvršitelj,

11. djelatnika u praonici rublja u Sektoru tehničkih poslova                            3 izvršitelja,

12. pomoćnih radnika u Službu za čišćenje i druge pomoćne poslove               1 izvršitelj,

13. nosača bolesnika u Službu za  čišćenje i druge pomoćne poslove                1 izvršitelj.

Uvjeti: 

Ad 1.

-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz pedijatrije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i odobrenja za samostalni rad.

Ad 2.

-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 3.

-VŠS, završena viša škola za med.sestre/stručni studij za med.sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 4.

-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za med.sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za med.sestre. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 5.

VŠS/SSS  računalnog, elektrotehničkog, informatičkog, ekonomskog ili tehničkog smjera i 2 godine radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome/ svjedodžbe i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 6.

-VSS, mag.nutricionizma/ dipl.ing.preh.tehn.-smjer nutricionizam/ mag.ing.techn.aliment/ dipl.ing.preh.tehn -smjer preh.inženjerstvo/ VŠS, bacc.preh.tehn./ bacc.nutr., poznavanje rada na računalu i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, dokaza o poznavanju rada na računalu i potvrde HZMO o radnom stažu.

a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 7.

-SSS društvenog ili ekonomskog smjera. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu i svjedodžbe.

a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 8.

-SSS kuhar ili KV kuhar i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 9.

-PKV sa završenim tečajem/ NKV sa završenim tečajem/ NKV i 1 godina staža na sličnim poslovima. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 10.

-završena osnovna škola i završen tečaj za njegovatelja. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu, dokaza o završenom tečaju i svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

Ad 11.-13.

-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu i svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. doktora medicine specijaliste ortopedije i traumatologije

u Klinici za traumatologiju                                                                                    1 izvršitelj,

2. magistra medicinske biokemije u

Klinici za tumore-Centru za maligne bolesti                                                        1 izvršitelj,

3. prvostupnika radiološke tehnologije

u Klinici za bolesti srca i krvnih žila                                                                     1 izvršitelj,

4. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

u KBC Sestre milosrdnice                                                                                     2 izvršitelja,

5. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice                                      12 izvršitelja,

6. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice                       26 izvršitelja,

7. primalje u Klinici za ženske bolesti i porodništvo                                            6 izvršitelja,

8. zdravstveno laboratorijskog tehničara u KBC Sestre milosrdnice                2 izvršitelja,

9. administrativnog referenta u Poslovnom centru                                             5 izvršitelja,

10. kuhara specijalistu u Službi za dijetetiku i prehranu                                    2 izvršitelja,

11. pomoćnog kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu                                     6 izvršitelja,

12. pomoćnih radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove                7 izvršitelja,

13. djelatnika u praonici rublja u Sektoru tehničkih poslova                            2 izvršitelja.

Uvjeti:

Ad 1.

-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz ortopedije i traumatologije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i odobrenja za samostalni rad.

Ad 2.

-VSS, Farmaceutsko-biokemijski fakultet-studij medicinska biokemija. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 3.

-VŠS, završena viša škola za radiološke tehnologe/završen stručni studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 4.

-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 5.

-VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 6.

-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za medicinske sestre. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7.

-SSS, med.sestra primalja, med.sestra prim.smjera, med.sestra gin.ops.smjera/primalja-asistentica, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 8.

-SSS, završena četverogodišnja škola za zdravstveno laboratorijske tehničare, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci.  Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 9.

-SSS društvenog ili ekonomskog smjera. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu i svjedodžbe.

a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 10.

-SSS, kuhar specijalist, kuhar majstor ili VKV kuhar i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 11.

-PKV sa završenim tečajem/ NKV sa završenim tečajem/ NKV i 1 godina staža na sličnim poslovima. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 12.-13.

-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: dokaza o državljanstvu i svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

UVJETI  TESTIRANJA:

a) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 6. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

1) L.K.Mahan, J.L. Raymond, S.Escott-Stump: Krause’s Food & the Nutrition Care Process, 2012. (i novije izdanje),

2) D.Štimac, Ž.Krznarić, D.Vranešić Bender, M.Obrovac Glišić: Dijetoterapija i klinička prehrana, 2014.

3) S.Kolaček, I.Hojsak, T.Niseteo: Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji, 2016.

4) Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama, Narodne novine broj 59/2015.

5) R.Svetić Čišić, S.Gaćina, N.Hrdan: Priručnik za dobrobit osoba sa šećernom bolešću, 2013.

6) Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Zagreb, 2010.

b) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkama Ad 7. i na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 9. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

1. Ustav RH (NN: 56/90,135/97,8/98,113/00,124/00,28/01,41/01,55/01,76/10, 85/10 i 05/14),

2. Uredba o uredskom poslovanju (NN: 7/09),

3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN: 100/18),

4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN: 169/04 i 37/08),

5. Zakon o radu (NN: 93/14 i 127/17.).

c) Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 3. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:

1. Zoran Klanfar i suradnici, (2009): Radiološka tehnologija u praksi. Naklada Slap: Jastrebarsko.

2. Bešenski N., Škegro N., (1987): Radiografska tehnika skeleta. Školska knjiga: Zagreb.

Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Dodatno testiranje u brzini i točnosti pisanja u prijepisu na računalu te rad u Excel programu provesti će se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme pod točkama Ad 7. i na određeno vrijeme pod točkom Ad 9.

Dodatno testiranje za rad u Excel programu provesti će se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme pod točkom Ad 6.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.

Ukoliko se kandidati prijavljuju na više različitih radnih mjesta, trebaju priložiti i svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnose molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Poštovani kandidati, objavljeni su prvi pozivi na testiranje:

Poziv na testiranje

Poziv na razgovor za dijetetičara – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
Poziv na razgovor za inž.rtg. – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više

Rezultati testiranja koja su provedena:

Rezultati testiranja

Poštovani kandidati, ovdje možete pronaći popis termina za razgovor za posao:

Poziv na razgovor

OBAVIJEST O PROMJENI MJESTA RAZGOVORA – Poziv na razgovor za kuhara specijalistu, kuhara i pomoćnog kuhara – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI MJESTA RAZGOVORA – Poziv na razgovor za mag.med.biokemije – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI MJESTA RAZGOVORA – Poziv na razgovor za medicinsku sestru/tehničara SSS – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI MJESTA RAZGOVORA – Poziv na razgovor za prvostupnika sestrinstva – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI MJESTA RAZGOVORA – Poziv za razgovor za nosača bolesnika i pomoćne radnike – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA TESTIRANJA – Poziv na testiranje za adm.referenta – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA TESTIRANJA – Poziv na testiranje za dijetetičara – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA TESTIRANJA – Poziv na testiranje za inž.rtg. – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više

Odluka

Odluka odabranom kandidatu za mag.med.biokemije – natječaj 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest odabranom kandidatu – pomoćni kuhar – 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest odabranom kandidatu – kuhar – 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest izabranim kandidatima – med.sestre/tehničari SSS – 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest izabranim kandidatima – pomoćni radnici – 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest izabranim kandidatima – prvostupnici sestrinstva – 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – nosač bolesnika – 28.2.2020.
Saznajte više
Obavijest izabranom kandidatu – pomoćni radnik u zdravstvu – bolničar – 28.2.2020.
Saznajte više