ZATVORIX

Vrati me natrag

Poziv na pismeno testiranje za prvostupnika fizioterapije – natječaj 20.12.2019.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na pismeno testiranje

svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 20. prosinca 2019. godine za slijedeće radno mjesto:

– prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Testiranje će se održati u petak 17. siječnja 2020. godine u 10,00 sati u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Molimo ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Na testiranje su pozvani slijedeći kandidati:

1. B. Ivana
2. B. Tamara
3. D. Nataša
4. D. Miroslav
5. E. Marko
6. E. Monika
7. G. Lovro
8. G. Marija
9. H. Maja
10. I. Ema
11. K. Elena
12. K. Ida
13. K. Ines
14. M. Andreja
15. M. Robin
16. N. Maja
17. O. Robert
18. P. G. Tamara
19. P. Tena
20. R. Dubravko
21. Š. Kristina