ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Nova prijateljica Dia – terapijski pas u prvom posjetu djeci na pedijatriji

Klinika za pedijatriju najstarija je pedijatrijska ustanova u Hrvatskoj i i na području cijele jugoistočne Europe. Od svojeg osnutka 1904. godine u Klinici za pedijatriju se kontinuirano pruža skrb pacijentima u svim područjima pedijatrijskih subspecijalnosti. Od samih početaka u radu pristupamo holistički, s posebnim senzibilitetom za socio-emocionalni aspekt boravka djeteta u Bolnici.

Brojne su aktivnosti do danas ustrojene na Klinici kako bismo umanjili neugodne emocije kod djece i omogućili uvjete za što kvalitetnije provođenje vremena tijekom boravka u bolnici.

Ponosni smo kako je upravo na 115. rođendan Klinike potpisan dokument o još jednoj volonterskoj suradnji; između Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i Centra za rehabilitaciju pasa Silver.

 Tako nas je u vrijeme Adventa prvi put posjetila Dia – terapijski pas sa stručnom suradnicom iz Centra Silver -Stašom Šoh, čime je i službeno započela strukturirana suradnja tima terapijskih pasa i bolničke pedijatrijske ustanove.

Cilj posjete terapijskog psa je olakšati hospitalizaciju djeci koja borave na odjelu Klinike za pedijatriju kao još jedan oblik pomoći i podrške u bolnici, umanjenja neugodnih emocija koje donosi boravak u Bolnici ali i dodatnog oblika podrške pri liječenju cijelog niza kroničnih bolesti djece.

Dugoročno postoje mogućnosti aktivnog uključivanja terapijskog psa  u procese liječenja i u tretman djece s različitim bolestima, poglavito kroničnim bolestima i kod djece s poteškoćama u razvoju kao i čitavim nizom psiholoških bolesti te konačno i u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih.

Planirane aktivnosti i suradnja proizašle su iz višegodišnjeg rada i rezultata koje je  Centar Silver, kao jedinstvena ustanova socijalne skrbi, postigao u školovanju i uključivanju pasa pomagača/terapijskih pasa u živote osoba s invaliditetom,  djece s teškoćama u razvoju i drugih korisnika te podizanja kvalitete njihova življenja. Vjerujemo kako je ovo početak jedne lijepe priče koja ima čvrste osnove u profesionalnom i zakonodavnom okviru jer je od  travnja 2019. na snazi novi Zakon o korištenju psa pomagača (NN39/2019). Navedeni Zakon  jasno  definira pravo na  pristupačnost korisnika i stručnjaka koji koriste pse pomagače i terapijske pse u cilju ostvarenja temeljnih ljudskih prava na samostalno i neovisno kretanje i življenje te podizanje kvaliteta života korisnika.

Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice jedini je Centar u Hrvatskoj i regiji u kojem se liječe djeca i adolescenti s anoreksijom nervozom, stoga je jedan od ciljeva mogućnost uključivanja terapijskog psa u proces podrške i liječenja ove populacije djece kod kojih se očekuje vrlo dug i zahtjevan proces liječenja koji nosi breme emocionalnih poteškoća čitave obitelji. Mišljenja smo kako bi upravo terapijski pas mogao doprinijeti boljoj učinkovitosti liječenja ove iznimno osjetljive populacije bolesne djece.

S druge strane, tu su također druge kronične bolesti kod kojih već postoje brojni dokazi o blagotvornom učinku terapijskog i psa pomagača u brojnim aspektima poput epilepsije i šećerne bolesti. Pas pomagač može biti od životne važnosti zbog mogućnosti pružanja pomoći pri akutnim stanjima pogoršanja poput hipoglikemije s poremećajem svijesti ili epileptičkog napada. Tu je i mogućnost uključivanja psa u (re)habilitacijske procese djeteta s teškoćama u razvoju, a pomaci su vidljivi na senzomotoričkom, kognitivnom, komunikacijskom te psihosocijalnom i emotivnom razvoju, kao i brojne druge prednosti.

Više o tome potražite na web stranici Centra Silver: http://czrs.hr/

U konačnici, krajnji cilj suradnje bio bi daljnji napredak u pružanju kvalitete usluge našim krajnjim korisnicima, najmlađim bolesnicima KBC Sestre milosrdnice.

Pogledajte kako je izgledao prvi kontakt djece koja borave na Klinici i naše nove prijateljice, članice tima pedijatrije, Staše  i crne labradorice Die.

Doc. dr. sc. prim. Orjena Žaja

Predstojnica Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice