ZATVORIX

Vrati me natrag

Natječaj za stručno osposobljavanje – prvostupnik javne uprave

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

 

NATJEČAJ
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeće radno mjesto:

1. PRVOSTUPNIK JAVNE UPRAVE – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
završen Stručni studij javne uprave

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

– ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).
Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Natječaja sa svim traženim prilozima.

Prilozi:

– zamolba
– životopis
– preslik domovnice (radi dokazivanja o hrvatskom državljanstvu)
– preslik diplome ili svjedodžbe (radi dokazivanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja)
– potvrda o dužini trajanja obrazovanja
– prosjek ocjena tijekom obrazovanja
– preslik dokumenata iz kojih su vidljivi OIB i JMBG
– uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
– potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana objave ovog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
10000 Zagreb, Vinogradska cesta 29
(Natječaj za stručno osposobljavanje)

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova N. N. br. 82/08. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.