Voditelji i djelatnici organizacijskih jedinica

Zavod za anesteziologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli

 • v.d. pročelnik Zavoda: dr. sc. Marinko Vučić, prim. dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
 • glavna sestra Zavoda: Sabina Babić, dipl. med. techn.

Lokacija Vinogradska

Voditelji odjela

 • v.d. voditeljica Odjela anesteziologije : dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, prim. dr. med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • glavna sestra Odjela anesteziologije: Nikolina Vratan, bacc.med.techn.
 • voditelj Odjela intenzivnog liječenja: Mladen Širanović, prim. dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
 • glavni tehničar Odjela intenzivnog liječenja: Igor Pelaić, dipl.med.techn.
 • v.d. voditelj Dnevne bolnice za liječenje boli : Željko Ivanec, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • glavna sestra Dnevne bolnice: Irena Zlatar, bacc.med.techn.

Subspecijalisti intenzivne medicine

 • Mladen Širanović, prim. dr. med.
 • Bojan Rode, prim. dr. med.
 • dr. sc. Marinko Vučić, prim. dr. med.
 • dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
 • mr. sc. Silva Dusper,prim. dr. med.
 • Ana Horvat, dr. med.
 • Helena Krolo Videka, dr. med.
 • Željka Gavranović, dr. med.
 • dr.sc. Tomislav Radočaj, dr. med.
 • Robert Mikulčić, dr.med.
 • Jasna Martinčević, dr.med.

Specijalisti

 • Aleksandar Gopčević, dr. med.
 • Milana Zlatić Glogoški, dr.med.
 • dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, prim. dr. med.
 • Željko Ivanec,dr.med.,v.d. voditelja Dnevne bolnice za liječenje boli
 • Josip Kovač, prim. dr. med.
 • Goranka Goleš, dr. med.
 • Katarina Kličan Jaić, prim.dr. med.
 • Maja Končić, dr. med.
 • Inga Mladić Batinica, dr. med.
 • Maja Pešić, dr. med.
 • Nikola Periša, dr. med.
 • Nevenka Bohaček, dr. med.
 • Elvira Zubić Panijan, dr. med.
 • Vlatka Marijić, dr. med.
 • Ana Perković, dr. med.
 • Iva Pažur, dr. med.
 • Maja Huzjak, dr. med.
 • Ognjen Ožegić, dr. med.
 • Sanja Ćosić, dr. med.
 • dr. sc. Vedran Hostić, dr. med.
 • Melanija Obraz, dr. med.
 • Josipa Kovačić, dr. med
 • Sonja Trkulja Juginović, dr. med.
 • Bruna Bodulica, dr. med.

Specijalizanti

 • Morana Banić, dr. med.
 • Vedran Lokošek, dr. med.
 • Aiša Muratović, dr. med.
 • Martin Tremski, dr. med.
 • Tea Paral Androš, dr. med.
 • Tihana Böhm, dr. med.
 • Zvonimir Duvnjak, dr. med.
 • Vilim Drvar, dr. med.
 • Ana Miletić, dr. med.
 • Blanka Vinceljek Martinović, dr. med.
 • Goran Sabo, dr. med.
 • Jere Žarko, dr. med.
 • Jurica Darapi, dr. med.
 • Agata Škunca, dr. med.
 • Alenka Car Šoštarić, dr. med.
 • Ivan Ivanovski, dr. med.
 • Ines Martinec, dr. med.
 • Antonija Vuletić, dr. med.
 • Maja Sabljar, dr. med.
 • Maja Pin, dr. med.
 • Tomislav Gregić, dr. med.
 • Tamara Perović, dr. med.
 • Ana Mesić, dr med.
 • Mirta Ciglar, dr med.

Lokacija Draškovićeva

 • voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja: dr. sc. Tihana Magdić Turković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • glavna sestra Odjela: Mara Martić, bacc. med. techn.
 • voditelj Dnevne bolnice za liječenje boli: doc. dr. sc. Zoran Lončar, prim. dr.med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist int. medicine

Subspecijalisti intenzivne medicine

 • doc. dr. sc. Zoran Lončar, prim. dr. med.
 • Velimir Torbica, dr. med.
 • Dijana Finci, dr. med.
 • Marina Domijan, dr. med.
 • Tatjana Beker, dr. med.
 • Mirela Dobrić, dr. med.
 • Sanja Juras, dr. med.
 • Saša Bareta, dr. med.

Specijalisti

 • Romana Hodalin Vidović, dr. med.
 • Renata Letica Brndarić, dr. med.
 • Jasminka Vukelić Slavić, dr. med.
 • Luka Djulabić, dr. med.

Medicinske sestre i tehničari Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Lokacija Vinogradska

Odjel anestezije:

 • Sabina Babić, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Zavoda
 • Vladimir Bajić, medicinski tehničar
 • Tijana Filipović, medicinska sestra
 • Helena Gašpar, prvostupnica sestrinstva
 • Ivan Gašpar, medicinski tehničar
 • Jadranka Hendija, medicinska sestra
 • Natalija Hlupić Pelaić , diplomirana medicinska sestra
 • Issa Ivičević Bakulić,diplomirana medicinska sestra
 • Marijana Ivšak, medicinska sestra
 • Valentina Janušić, prvostupnica sestrinstva
 • Slavko Jozić, medicinski tehničar
 • Đurđica Kovačić, medicinska sestra
 • Maja Kamerman, magistra sestrinstva
 • Branko Kuzmanović, medicinski tehničar
 • Emili Kvas , prvostupnica sestrinstva
 • Tatjana Lauš, prvostupnica sestrinstva
 • Milena Lengelić, medicinska sestra
 • Emilija Lončar, medicinska sestra
 • Sanja Luketić, prvostupnica sestrinstva
 • Valentina Matić, magistra sestrinstva
 • Antonija Migles, prvostupnica sestrinstva
 • Zdravka Mihalić, medicinska sestra
 • Lea Mikac , prvostupnica sestrinstva
 • Snježana Novak, prvostupnica sestrinstva
 • Iva Pavlačić, magistra sestrinstva
 • Josip Pejčinović, medicinski tehničar
 • Janja Pejić, medicinska sestra
 • Tomislav Petreković, prvostupnik sestrinstva
 • Jelena Picek, prvostupnica sestrinstva
 • Ljiljana Radanović, medicinska sestra
 • Zoran Sabljić, medicinski tehničar
 • Maja Slunjski, prvostupnica sestrinstva
 • Svjetlana Stipić, prvostupnica sestrinstva
 • Zdravko Sumpor, prvostupnik sestrinstva
 • Natalija Šimec, medicinska sestra
 • Saša Šimić, prvostupnik sestrinstva
 • Katarina Tokić , magistra sestrinstva
 • Domagoj Turkalj, prvostupnik sestrinstva
 • Ines Tutić, prvostupnica sestrinstva
 • Nikolina Vratan, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Odjela anestezije
 • Milica Vrbić, prvostupnica sestrinstva
 • Irena Zlatar, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Dnevne bolnice Zavoda
 • Ivana Živković, prvostupnica sestrinstva

Odjel intenzivnog liječenja:

 • Ivona Barišić, medicinska sestra
 • Dijana Borovčak, prvostupnica sestrinstva
 • Leona Buhanec, medicinska sestra
 • Nives Copak, prvostupnica sestrinstva
 • Barbara Drakšić, prvostupnica sestrinstva
 • Maja Grahek, medicinska sestra
 • Ana Grdinić, prvostupnica sestrinstva
 • Danijela Greganić, prvostupnica sestrinstva
 • Sonja  Homan, medicinska sestra
 • Martina Hostić, magitra sestrinstva
 • Nikol Huić, medicinska sestra
 • Ana Iveković, prvostupnica sestrinstva
 • Kristina Jazvić, medicinska sestra
 • Marijana Jembrih, prvostupnica sestrinstva
 • Zorica Juričić, medicinska sestra
 • Vlasta Jurin, medicinska sestra
 • Leonard Jurinić, medicinski tehničar
 • Luka Kapec, medicinski tehničar
 • Lara Kardaš ,prvostupnica sestrinstva
 • Karolina Kezerić, prvostupnica sestrinstva
 • Maja Kopjar, prvostupnica sestrinstva
 • Muhamed Krdžalić, prvostupnik sestrinstva
 • Darija Krčmar, prvostupnica sestrinstva
 • Ines Krvarić, medicinska sestra
 • Davor Mareković, medicinski tehničar
 • Ivana Markuz, prvostupnica sestrinstva
 • Luka Mraović, medicinski tehničar
 • Roland Ninčević, medicinski tehničar
 • Ivana Pastuović ,medicinska sestra
 • Igor Pelaić, diplomirani medicinski tehničar, glavni tehničar Odjela intenzivnog liječenja
 • Dijana Petković, prvostupnica sestrinstva
 • Ivana Piršić, prvostupnica sestrinstva
 • Martina Pukšić, medicinska sestra
 • Anita Razum, prvostupnica sestrinstva
 • Ivana Rimac, medicinska sestra
 • Maja Smiljanić, prvostupnica sestrinstva
 • Davorka Šivalec Junković, medicinska sestra
 • Ivana Špruk, medicinska sestra
 • Valentina Trumbetašić, prvostupnica sestrinstva
 • Ivan Turčić, medicinski tehničar
 • Natalija Uroić, prvostupnica sestrinstva
 • Marina Vrbanić, medicinska sestra
 • Nikolina Vuković, medicinska sestra
 • Tatjana Zobenica, medicinska sestra
 • Emanuela Žarković, prvostupnica sestrinstva

Lokacija Draškovićeva

 • Dubravko Belkov, medicinski tehničar
 • Marijana Bilanović, prvostupnica sestrinstva
 • Ivana Božičević, medicinska sestra
 • Simona Čuček, medicinska sestra
 • Marija Dokoza, diplomirana medicinska sestra
 • Žana Dorotić, medicinska sestra
 • Valerija Facković, medicinska sestra
 • Sanja Fekeža Dejanović, medicinska sestra
 • Tanja Glavčić, medicinska sestra
 • Agneza Glavočić, prvostupnica sestrinstva
 • Tamara Graonić, medicinska sestra
 • Ana Gregčević , medicinska sestra
 • Martina Grden, diplomirana medicinska sestra
 • Nikolina Humeljak, prvostupnica sestrinstva
 • Marica Jerleković, magistra sestrinstva
 • Martina Jurkić, prvostupnica sestrinstva
 • Barica Karaga, prvostupnica sestrinstva
 • Antonio Konjević, medicinski tehničar
 • Danijela Kumpović, magistra sestrinstva
 • Rafaela Kralj, prvostupnica sestrinstva
 • Dragana Lacković, medicinska sestra
 • Tena Malčić, magistra sestrinstva
 • Martina Marić, prvostupnica sestrinstva
 • Ivanka Marić, prvostupnica sestrinstva
 • Marina Martić, prvostupnica sestrinstva
 • Adrijana Martić, medicinska sestra
 • Mara Martić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Odjela za anesteziologiju i intenzivno liječenje
 • Želimira Masle, prvostupnica sestrinstva
 • Rijad Murtić, medicinski tehničar
 • Nikola Petrinec, prvostupnik sestrinstva
 • Marija Petrov, prvostupnica sestrinstva
 • Blaženka Pirša, medicinska sestra
 • Vanja Potrkač, medicinska sestra
 • Brankica Prelec, medicinska sestra
 • Ivana Radošević, medicinska sestra
 • Nives Rokić, prvostupnica sestrinstva
 • Luka Šikić, prvostupnik sestrinstva
 • Štefanija Špoljar, medicinska sestra
 • Monika Timer, medicinska sestra
 • Jovana Topić, prvostupnica sestrinstva
 • Ewa Angela Vido-Netopil, medicinska sestra
 • Barbara Vugrinović, prvostupnica sestrinstva