Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

 

Predstojnica:

Prof.dr.sc. Dijana Zadravec, dr.med. – zamjenica ravnatelja

mail: zadiravnateljstvo@gmail.com

tel.: (01) 3787-435

 

Tajnica predstojnice:

Irina Frković, bacc.oec.

mail: radiologija@kbcsm.hr;

irina.frkovic@kbcsm.hr

tel.: (01) 3787-435

 

Glavni radiološki tehnolog:

Boris Benceković, bacc.rad.teh.

mail: boris.bencekovic@kbcsm.hr

 

 

USTROJSTVO KLINIČKOG ZAVODA:

 

LOKACIJA VINOGRADSKA CESTA 29

ODJEL ZA NEURORADIOLOGIJU

ODJEL ZA RADIOLOGIJU GLAVE I VRATA I DENTALNU RADIOLOGIJU

ODJEL ZA VASKULARNU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU

ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU RADIOLOGIJU

ODJEL ZA UROGENITALNU RADIOLOGIJU

ODJEL ZA MUSKULOSKELETNU RADIOLOGIJU

 

LOKACIJA ILICA 197

ODJEL ZA ONKOLOŠKU RADIOLOGIJU

 

LOKACIJA DRAŠKOVIĆEVA 19

ODJEL ZA TRAUMATOLOŠKU RADIOLOGIJU