Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika KBC Sestre milosrdnice

  • prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.      – predsjednik Povjerenstva
  • dr.sc. Lana Videc Penavić, dr.med.  – članica
  • doc.dr.sc. Borislav Spajić, dr.med.   – član
  • Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.     – članica
  • Dario Josip Živković, dr. med.          – član