UpToDate (pretplata)

1. Baza kliničkih smjernica UpToDate  – pretplata

U organizaciji Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice ugovorena je višegodišnja pretplata na bazu kliničkih smjernica UpToDate. Pristup u bazu sa svih umreženih računala u KBC Sestre milosrdnice (sve lokacije) omogućen je od 1. listopada 2015. – 30.rujna 2019.

Pristup u bazu reguliran je validacijom IP adresa, tako da nisu potrebni korisnička imena i lozinke.

Poveznica za pristup u bazu: http://www.uptodate.com/online

Za sve ostale informacije obratite se u Knjižnicu KBCSM osobno, telefonom ili e-mailom.