Knjižnica KBCSM – Draškovićeva 19

Knjižnica KBCSM u Draškovićevoj 19  djeluje kao ogranak Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice od srpnja 2010. kada su Uredbom Vlade RH Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice pripojene bolničke ustanove Klinika za tumore Zagreb u Ilici 197  i Klinika za traumatologiju Zgareb u Draškovićevoj 19.

Knjižnica KBCSM  u Draškovićevoj 19 osnovana je 1979.godine i od tada do danas sakuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na uporabu publikacije iz područja kirurgije, ortopedije, traumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te povezanih medicinskih struka. U fondu se nalazi oko 1.800 knjiga i oko 14.500 svezaka časopisa.

Za klasifikaciju knjižne građe koristi se Klasifikacija Nacionalne medicinske knjižnice u SAD-u (NLM Classification), a za predmetnu obradu koriste se predmetnice i potpredmetnice tezaurusa MeSH (Medical Subject Headings). Klasični katalog knjižnične građe koristi se do 2009. godine kada se za potrebe Biblioteke u sastavu Klinike za traumatologiju Zagreb (tada samostalne bolničke ustanove) nabavlja knjižnični program MetelWin i započinje unos u  online-katalog  dostupan na Katalog Draškovićeva