Nove knjige

Potpuni podaci o novo nabavljenoj literaturi dostupni su u ONLINE- KATALOGU Knjižnice KBCSM pod oznakom NOVI NASLOVI (pregled naslova po godinama i mjesecima nabave) za sve tri  lokacije:

1. Online- katalog Središnje knjižnice, Vinogradska 29  Katalog Vinogradska

2. Online-katalog Knjižnice KBCSM- lokacija Draškovićeva 29 Katalog Draškovićeva

3. Online-katalog Knjižnice KBCSM – lokacija Ilica 197 Katalog Ilica