Nastavna djelatnost

U Klinici za neurokirurgiju se izvodio i još uvijek se izvodi opsežan nastavni i stručni program, i to na nekoliko razina sa studentima Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a liječnici Klinike sudjeluju i u nastavi koja je organizirana u drugim suradnim Klinikama:

Dodiplomska nastava:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim:
Od 2006. godine sudjeluje u izvođenju predavanja, vježbi i seminara u izbornom predmetu: Mogućnosti endoskopske kirurgije (voditelj prof.dr.sc. Mate Majerović).

2010. postaje docent u kumulativnom radnom odnosu, za područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija na katedri za kirurgiju.

 

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu:

doc.dr.sc. Tomislav Sajko,prof.v.š.
Od 2015. profesor visoke škole: Katedra za anatomiju, Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu

 

dr.Ante Subašić,

od 2014 godine asistent: Katedra za anatomiju, Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim
Od 2008. godine voditelj je i izbornog predmeta Prometni traumatizam, sudjeluje u izvođenju predavanja, vježbi i seminara.

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof dr.sc.Vili Beroš
Od 2008. naslovni docent u dodiplomskoj nastavi, voditelj predmeta „Neurokirurški pristupi oštećenjima središnjeg živčanog sustava“.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim
od 2006. osmišljava, sudjeluje i organizira nastavu, kao voditelj kolegija Neurokirurgija, u vidu izvođenja predavanja, vježbi i seminara na katedri Kirurgija II

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru:

prof. dr. sc. Krešimir Rotim i prof.dr. sc. Živko Gnjidić su voditelji i predavači izbornog predmeta „Uvod u medicinsko vještačenje“.

prof.dr.sc. Krešimir Rotim – voditelj postdiplomskog kolegija: Degenerativne bolesti kralješnice

Veleučilište Velika Gorica:

Dario Josip Živković, dr.med. sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Osnove anatomije i fiziologije.

dr.sc. Vatroslav Čerina, dr.med. sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Anatomija i fiziologija oka.

doc.dr.sc. Boris Božić sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Anatomija i fiziologija oka.

dr. Marta Borić sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Anatomija i fiziologija oka.

Poslijediplomska nastava:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim
2003. i 2004. predavač na poslijediplomskom tečaju 1. kategorije: Novije spoznaje u terapiji epilepsije, Hitna i intenzivna medicina.

doc.dr.sc. Boris Božić,prof.v.š.
od 2002. godine sudjeluje u nastavi iz kolegija fizikalna medicina i rehabilitacija na stručnom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim
Od 2007. godine sudjeluje u dva kolegija i to: Endokranijsko širenje upalnih procesa i Ortostatske bolesti stomatologa.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim
Od 2007. godine sudjeluje u nastavi kolegija Uvod u medicinsko vještačenje, gdje je voditelj nastave.

Edukacija specijalizanata iz neurokirurgije i drugih struka: U kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice trenutno specijalizantski staž obavljaju specijalizanti:  dr. Marta Borić, dr. Darko Stipić i dr. Ante Subašić (od 2010.), i dr. Ilijana Šumonja i dr. Marinko Kovačević (2012) , dr. Domagoj Gajski (2015)i dr. Filip Vrban (2015).

Uz praktični rad u poliklinici, odjelima i operacijskim dvoranama redovito se održavaju stručna predavanja u biblioteci Klinike, a koja pripremaju specijalisti i specijalizanti Klinike. Također postoji trajna stručna suradnja Klinike za neurokirurgiju s drugim klinikama/zavodima u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, od kojih treba istaknuti suradnju s Klinikom za neurologiju, Kliničkim zavodom za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Kliničkim zavodom za patologiju, Centrom za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti, Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zavodom za anesteziologiju i dr.

Referentni centar za cerebrovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, koji djeluje pri Klinici za neurokirurgiju ima stalnu suradnju s Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, koji djeluje pri Klinici za neurologiju uz voditeljstvo prof.dr.sc. Vide Demarin. Iz te zajedničke suradnje proizišle su i Preporuke za zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom.

Ističemo i stalnu suradnju liječnika Zavoda za neuroendokrinologiju Klinike za neurokirurgiju s liječnicima Centra za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti, pod vodstvom prof.dr.sc. Milana Vrkljana, kroz jednotjedne stručne sastanke, prije i poslijeoperacijsko praćenje bolesnika oboljelih od tumora hipofize i kroz zajedničko publiciranje rezultata liječenja. Također ističemo i suradnju sa Klinikom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, pod vodstvom prof.dr.sc. Livija Kalogjere, kroz stručne sastanke te zajedničku suradnju u operacijskom liječenju bolesnika sa preklapajućom patologijom, te njihovo zajedničko prije i poslijeoperacijsko praćenje.

Uz neurokirurške specijalizante, u Klinici se educiraju i specijalizanti drugih srodnih struka, prema programu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Specijalizantski staž iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju provodili su specijalizanti iz drugih ustanova iz Republike Hrvatske kao i iz drugih susjednih država, i to: dr. Rade Škarica (za bolnicu u Zadru), dr. Ivan Martinović (za bolnicu u Mostaru, BiH), dr. Talat Gjinoli i dr. Lulzim Agai (za bolnicu u Prištini, Kosovo) i dr. Nermin Halkić (za bolnicu u Bihaću, BiH) te dr. Hassan Zakaria Sabri Al Qoud iz Jordana (privatna specijalizacija), dr. Nenad Kudelić (za bolnicu u Varaždinu), dr. Hrvoje Krpina (za bolnicu u Zadru), te dr. Goran Lakičević (za bolnicu u Mostaru). U Klinici je dodatno usavršavanje iz neurokirurgije proveo dr. Elshani Besnik iz Prištine krajem 2005. i početkom 2006. godine. Na Klinici su također dio edukacije proveli i dr. Duje Vukas, dr. Zlatko Kolić. Od listopada 2011. godine pa do prosinca 2013. godine u Klinici je specijalizirao dr. Ozren Vidak (za bolnicu u Puli). Od rujna 2012 godine u Klinici specijalizira i dr. Ivan Koprek ( za bolnicu u Varaždinu). Od veljače 2014. godine specijalizantski staž obavlja i dr. Mirko Lapčić za KBC Split.

Trajna izobrazba:

Od samog početka rada liječnici Zavoda/Klinike za neurokirurgiju, sami ili u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizirali su tečajeve trajne izobrazbe liječnika namijenjene, ne samo neurokirurzima, već i liječnicima opće prakse, neurolozima, fizijatrima, radiolozima, pedijatrima, općim kirurzima i drugima, i to:

LASENA I – Prvi seminar o upotrebi lasera u neurokirurgiji – 1988. godine. Prvi tečaj trajne izobrazbe liječnika iz kirurgije cerebrovaskularnih bolesti «Vaskularne bolesti središnjeg živčanog sustava i njihovo liječenje» – 1988. godine. LASENA II – Drugi seminar o upotrebi lasera u neurokirurgiji – 1989. godine. Prvi tečaj o perkutanoj diskektomiji – 1989. godine. Prvi tečaj iz dječje neurokirurgije – «Multidisciplinarni pristup i suvremeni principi liječenja neurokirurških bolesti u djece» – 1990. godine. Drugi tečaj o perkutanoj diskektomiji – 1991. godine. Treći tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Hernijacija lumbalnog diska – postupnik liječenja» – 2000. godine. Četvrti tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Cervikobrahijalni sindrom – suvremeni principi dijagnostike i liječenja» – 2002. godine. Peti tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Hernijacija lumbalnog diska – postupnik liječenhja II» – 2003. godine. Međunarodni simpozij „Suvremeno kirurško liječenje tumora hipofize“ 2004. godine

Šesti tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Degenerativne bolesti vratne i slabinske kralježnice – mogućnosti liječenja» – 2005. godine Četiri tečaja trajnog usavršavanja liječnika u organizaciji Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ: „Prognoza i ishod križobolje – medicina temeljena na dokazima“ – 2007. godine; „Vratobolja – od uzroka do rehabilitacije“ – 2008. godine; „Tečaj o mikrodijalizi – 2009. godine, „Smjernice u kirurškom liječenju bolesti lumbosakralne kralješnice“ – 2011. godine. Peti kongres Hrvatskoga neurokirurškog društva i Kongresnog udruženja američkih neurokirurga 2008. Godine u Dubrovniku. „Prolaktinomi- medikamentozno ili kirurško liječenje, znanstveni simpozij HAZU, 2009. godine Sedmi do dvanaesti tečaj trajnog usavršavanja liječnika iz spinalne kirurgije od 2006 do 2010 godine prve kategorije „Minimalno invazivna kirurgija kralježnice”, simpozij 2010. godine. Šesti kongres Hrvatskoga neurokirurškog društva i Slovenskog neurokirurškog društva 2010. Godine u Opatiji.

Simpozij „Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost“, HAZU 2010. godine.

U Klinici za neurokirurgiju provedena je kompjuterizacija i informatizacija tako da su sve organizacijske jedinice opremljene računalnom opremom, a sva računala su međusobno mrežno povezana. Računalna mreža ima stalni pristup na Internet. Moguće je praćenje operacijskog programa putem televizije u drugim prostorima Klinike. Klinika za neurokirurgiju uključena je u sustav telemedicine, koji povezuje sve suradne ustanove u Republici Hrvatskoj.

Sve stručno edukacijske aktivnosti odvijaju se u biblioteci Klinike, a održavanje većih znanstvenih ili stručnih skupova moguće je u velikoj dvorani Multimedijskog centra Kliničke bolnice Sestre milosrdnice, koja ima 150 sjedećih mjesta. Znanstvena i stručna literatura dostupna je svim liječnicima u Centralnoj biblioteci Kliničke bolnice «Sestre milosrdnice» ili u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.