Klinika za kožne i spolne bolesti

Predstojnica Klinike: akademkinja Mirna Šitum
Glavna sestra Klinike: Snježana Krpeta, mag. med. techn.
Naručivanje pacijenata:

link: http://www.kbcsm.hr/hr/za-pacijente/centralno-narucivanje-pacijenata/

Centralno naručivanje u KBC Sestre milosrdnice
Tel: 01 37 87 593; 01 37 87 958
Fax: 01 37 87 792
E-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

Telefon šaltera za naručivanje u Klinici za kožne i spolne bolesti: 01 37 87 176

Da bi se mogli naručiti potrebno je poslati mailom ili telefaksom kopiju uputnice i stare povijesti bolesti.
Ako nemate uputnice, potrebno je poslati mailom ili telefaksom povijest bolesti, naziv usluge koja se želi naručiti, uputnu dijagnozu, svoje ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, MBO sa zdravstvene iskaznice, i obavezno broj telefona za kontakt.

O Klinici

Kao najstarija i dermatovenerološkom tradicijom najbogatija na našim zemljopisnim prostorima, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice radom je započela 1. rujna 1894. g. kao prvi dermatovenerološki odjel u Hrvatskoj unutar tzv. „Trećeg“ odjela u novosagrađenoj bolnici Sestre milosrdnice. Do odvajanja Dermatovenerološkog odjela kao zasebnog odjela je došlo 1929. g. Značajno je da je 1971. g. isti dermatološki odjel proglašen Klinikom Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a tadašnji predstojnik prof. dr. sc. Zorislav Žmegač pročelnikom Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta).

Od 2000. g. do danas predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti je akademkinja Mirna Šitum. U tom razdoblju dolazi do ubrzanog razvoja Klinike te osnivanja novih užih specijalističkih ambulanti i drugih djelatnosti, među kojima se ističu Ambulanta za dermatokirurgiju (prva takve vrste u nas), Ambulanta za dermatološku onkologiju, Ambulanta za telemedicinu, kao i niz drugih noviteta. Značajno je i otvaranje Ambulante za psihodermatologiju uz provođenje znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, prosvjete i športa RH iz područja psihodermatologije, te zapošljavanje profesora psihologije. Otvorene su i druge ambulante, npr. Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju, Ambulanta za lasersku kirurgiju, te uvedene nove serološke metode u laboratorijsko-polikliničkom odjelu, i dr.

Rad Klinike danas je organiziran kroz Klinički odjel za dermatovenerološke bolesnike, koji ima 31 postelju, Dnevnu bolnicu, koja ima 8 postelja, i Poliklinički odjel, koji obuhvaća niz ambulanti i laboratorija.

Važno je istaknuti da unutar Klinike djeluju dva (2) referentna centra: Referentni centar za melanom i Referentni centar za kronične rane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. U Klinici djeluje i Centar za teledermatologiju Ministarstva zdravlja RH, i to kroz Ambulantu za teledermatologiju. Osim toga, u Klinici se provode preventivni programi namijenjeni pučanstvu (javno-zdravstvene akcije i dr.).
U smislu znanstveno-nastavnih zvanja, u Klinici rade jedan redoviti profesor u trajnom zvanju, jedan izvanredni profesor i jedan viši asistent. Navedeni djelatnici su u statusu nastavnika Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obavljaju dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu (Klinika je ujedno i sjedište Katedre za dermatovenerologiju istog fakulteta). Osim toga, djelatnici Klinike sudjeluju u nastavi na dodiplomskom i doktorskom studiju na Katedri za opću radiologiju i onkologiju, na poslijediplomskom studiju iz dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te telemedicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Klinici se provodi i nastava iz Kolegija dermatovenerologije Zdravstvenog veleučilišta, studija sestrinstva. Predstojnica akademkinja Mirna Šitum također predaje na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH.

Rezultati liječničkog rada na znanstvenom istraživanju i u praktičnom radu rezultirali su sudjelovanjem na nizu kongresa, od kojih se ističu Simpozij „110 godina hrvatske dermatovenerologije“, „1., 2. i 3. Hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanje“, Simpoziji s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Kronične rane“, „Trihologija”, „Melanom – što danas znamo“, „Starenje i kako ga odgoditi“, Odabrana poglavlja iz pedijatrijske dermatologije“, „Poremećaji pigmentacije“, “Smjernice u dijagnostici i liječenju najčešćih dermatoza i tumora kože” i dr. U Klinici se trajno provodi stručna i znanstvena izobrazba kroz oblik redovitih tjednih predavanja s mnogim gostujućim predavačima iz raznih područja dermatologije i interdisciplinarnih područja medicine, kao i tečajevi trajne edukacije I. kategorije za doktore medicine „Uvod u dermatoskopiju”. U njoj se provodi i program specijalizacije iz dermatovenerologije za mnoge specijalizante iz cijele Hrvatske, te polažu specijalistički ispiti iz dermatovenerologije.

Djelatnici Klinike su dosad objavili značajne znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodno indeksiranim znanstvenim i stručnim časopisima te aktivno sudjeluju na kongresima, simpozijima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Važno je naglasiti i edukaciju medicinskih sestara koje su diplomirale na Visokoj zdravstvenoj školi ili su u tijeku navedenog školovanja. U Klinici se kontinuirano provode tečajevi stalnog stručnog usavršavanja II. kategorije za medicinske sestre pod nazivom “Liječenje kroničnog vrijeda” s ciljem edukacije medicinskih sestara i tehničara o osnovnim uzrocima nastanka potkoljeničnog vrijeda.

U Klinici su zadnjih godina izvršeni mnogi građevinski zahvati i adaptacije. Tako su u cijelosti obnovljeni poliklinika te odjelni i laboratorijski prostori, što također pridonosi kvaliteti liječenja, ali i nastave na dodiplomskoj i doktorskoj nastavi koja se provodi u Klinici.

Broj kreveta

 1. Zavod za kožne i spolne bolesti: 21
 2. Dnevna bolnica: 10

Broj djelatnika Klinike: 53

Broj liječnika

 • 13 specijalista
 • 3 domaća specijalizanta
 • 5 vanjskih specijalizanata

Popis specijalista dermatovenerologije

 1. akademkinja Mirna Šitum;
 2. prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, dr. med.;
 3. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, dr. med.;
 4. dr. sc. Marija Buljan, dr. med.;
 5. mr. sc. Ines Sjerobabski Masnec, prim., dr. med.;
 6. Sanja Poduje, dr. med.;
 7. Vedrana Bulat, dr. med.;
 8. Sanja Špoljar, dr. med.;
 9. Željana Bolanča, dr. med.;
 10. Maja Kolić, dr. med.;
 11. Iva Dediol, dr. med.;
 12. Ivana Prkačin, dr. med.;
 13. Dora Madiraca, dr. med.

Nastavno osoblje

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

 1. akademkinja Mirna Šitum, redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveni savjetnik;
 2. prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, izvanredni profesor, znanstveni suradnik;
 3. dr. sc. Marija Buljan, viši asistent.

Organizacija Klinike za kožne i spolne bolesti

 1. Zavod za kožne i spolne bolesti
  1.1. Muški odsjek za kožne i spolne bolesti
  1.2. Ženski odsjek za kožne i spolne bolesti
 2. Dnevna bolnica Klinike
 3. Poliklinika
  3.1. Ambulanta za opću dermatovenerologiju i spolno prenosive bolesti
  3.2. Ambulanta za pedijatrijsku dermatologiju
  3.3. Ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju i imunološku dijagnostiku
  3.4. Ambulanta za medicinsku kozmetologiju, trihologiju i laser
  3.5. Ambulanta za bolesti krvnih žila, kronične rane i uzv dijagnostiku
  3.6. Kabinet za fizikalne metode liječenja u dermatologiji
  3.6.1. Ambulanta za dermatološku onkologiju
  3.6.2. Ambulanta za plastičnu, rekonstruktivnu i dermatološku kirurgiju
  3.6.3. Ambulanta za fotobiologiju – fototerapija
  3.7. Kabinet za laboratorijsku dijagnostiku
  3.8. Prijem bolesnika

Osobe za kontakt: tajništvo Klinike, Danijela Nordio, danijela.nordio@kbcsm.hr, 01/3787-422, radnima danom od 08:00 – 14:00 h;
jedinica za naručivanje, 01/3787-176, radnim danom od 08:00 – 13:00 h.