Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Zagreb

Predstojnik:
prof.dr.sc. Simeon Grazio
simeon.grazio@kbcsm.hr

Glavni fizioterapeut:
Ivan Anzulović, dipl.physioth.
ivan.anzulovic@gmail.com

Organizacija

 • Zavod za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Odsjek za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih i Odsjek za rehabilitaciju djece
 • Poliklinika – Fizijatrijska ambulanta za odrasle, Reumatološka ambulanta, Fizijatrijska ambulanta za djecu, Ambulanta za elektrodijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku, Fizikalna terapija
 • Klinička jedinica za rehabilitaciju onkoloških bolesnika (lokacija Ilica 197)
 • Klinička jedinica za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika (lokacija Draškovićeva 19)

Djelatnici:
13 liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (od toga 3 subspecijalista reumatologa), 4 liječnika na specijalizaciji, 2 logopeda, 2 defektologa-rehabilitatora, 1 psiholog, 53 fizioterapeuta, 1 radni terapeut, 18 medicinskih sestara (od toga 2 više medicinske sestre), 1 tajnica i 2 administratora.
Na Zavodu je 30 postelja – 18 na Odsjeku za odrasle i 12 na Odsjeku za djecu. U sklopu Odsjeka za djecu je program „Majka i dijete“ za dvije majke s djecom, u cilju rehabilitacije i edukacije.

Doktori medicine
Prof.dr.sc. Simeon Grazio, primarijus – predstojnik Klinike i pročelnik Zavoda za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Odsjek za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih
Mr. sc. Frane Grubišić
Prof. dr. sc. Zrinka Jajić, primarijus

Odsjek za rehabilitaciju djece

 • Dr. sc. Valentina Matijević Mikelić, primarijus
 • Dr. Velimir Šušak

Poliklinika

 • Dr. Diana Balen
 • Dr. Tomislav Nemčić

Klinička jedinica za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika

 • Dr. Nina Bival Fak – voditeljica
 • Dr. Tatjana Nikolić
 • Dr.sc. Iva Popović
 • Dr. Gordana Tajsić

Klinička jedinica za rehabilitaciju onkoloških bolesnika

 • mr. sc. Nada Kraljević – voditeljica
 • Dr. Senija Brnić

Liječnici na specijalizaciji:

 • Dr. Ines Doko
 • Dr. Jelena Marunica Karšaj
 • Dr. Dubravka Sajković
 • Dr. Hana Skala Kavanagh

Djelatnici s visokom stručnom spremom – suradnici u zdravstvu

 • Maja Crnković, dipl. psiholog
 • Mr. sc. Zdenka Dimić, prof. defektolog
 • Maja Lang Morović, prof. rehabilitator
 • Ljerka Kračun, prof. logoped
 • Zvjezdana Trifunović Maček, prof. logoped

Predavači i suradnici u nastavi:

 • Prof. dr. sc. Simeon Grazio, primarijus, dr. med. – izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i profesor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
 • Prof. dr. sc. Zrinka Jajić, primarijus, dr. med. – redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Mr. sc. Frane Grubišić, dr. med. – viši predavač na Kineziološkom fakultetu, suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • Dr. sc. Valentina Matijević Mikelić, primarijus, dr. med. – predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
 • Dr. med. Tomislav Nemčić – viši predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
 • Mr. sc. Zdenka Dimić, prof. defektolog – suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu
 • Zvjezdana Trifunović-Maček, prof. logoped – suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Maja Lang, prof. rehabilitator – suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu
 • Ivan Anzulović, dipl. physioth., Mirna Crnković, dipl. physioth., Mateja Znika, dipl. physioth., Danijela Majetić, bacc. physioth., Štefanija Opalin, bacc. physioth., Daniela Kovačić-Percela, bacc .physioth. – suradnici Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju najstarija je organizacijska jedinica iz tog područja medicine koja je dio jedne bolnice u Hrvatskoj, utemeljena 1941. Kao Odjel za fizikalnu terapiju i reumatologiju.

Klinika je Referentni centar za spondiloartropatije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Multidisciplinarni pristup je temelj dijagnostike, liječenja i rehabilitacije svih hospitaliziranih i ambulantnih bolesnika Klinike. Kazuistika obuhvaća različite bolesti i stanja lokomotornog sustava kao što su upalne i neupalne reumatske bolesti, bolni sindromi, ometenost djece u razvoju, neurološke bolesti i stanja, posttraumatska stanja, stanja nakon operacija i drugih oblika liječenja onkoloških bolesnika i dr. Poliklinički dio ima opće fizijatrijske ambulante, subspecijalističke reumatološke ambulante, ambulante za rehabilitaciju djece, a u posebnim kliničkim jedinicama ambulante za rehabilitaciju traumatoloških i za rehabilitaciju onkoloških bolesnika. Liječnici, logopedi, defektolozi-rehabilitatori, fizioterapeuti i ostali stručnjaci naše Klinike konzilijarno rade na drugim klinikama.

Specifičnosti rada Kliničke jedinice za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika su rehabilitacija politraumatiziranih bolesnika, ozljede zdjelice, opeklinske ozljede, spinalne ozljede, ozljede šake, sportske ozljede, ortopedska rehabilitacija i sveobuhvatna rehabilitacija traumatoloških bolesnika, a pojedini liječnici rade i u Ambulanti za osteoporozu.

Klinička jedinica za rehabilitaciju onkoloških bolesnika provodi djelatnosti kao dio kompleksnog liječenja tih bolesnika, prisutnog u svim stadijima bolesti. Obuhvaća široko psihosocijalno i somatomotoričko područje ljudskog života s ciljem ponovnog uključivanja u obiteljsku, socijalnu i radnu sredinu.

Hospitalizacija odraslih u cilju visokodiferentne dijagnostike i terapije odnosi se prvenstveno na bolesnike s reumatskim bolestima, a djece uglavnom na neurološka oštećenja, odnosno njihovu rehabilitaciju. Odsjek za djecu je jedina takva organizacijska jedinica u Hrvatskoj koja djeluje u sklopu klinike odnosno kliničkog bolničkog centra, što osigurava visoku razinu kvalitete dijagnostike i rehabilitacije. U radu klinike posebna je pozornost usmjerena na ranu dijagnostiku i intervencije čime se postižu bolji ishodi. Uvedeno je praćenje aktivnosti bolesti i funkcionalnog deficita u bolesnika s reumatskim bolestima primjenom validiranih indeksa (BASDAI, BASFI, DAS, HAQ itd.), što bitno poboljšava pristup bolesniku, njegovom praćenju, prognozi i ishodu. Na Klinici se rade dijagnostičke pretrage, ultrazvuk s power-color dopplerom i elektromioneurografiju.

Uz edukaciju kao neizostavni dio intervencija, u liječenju se primjenjuje najsuvremeniji lijekovi te ostali oblici konzervativnog liječenja. Napredak je poglavito napravljen u liječenju najvažnijih upalnih reumatskih bolesti primjenom tzv. bioloških lijekova, kojima se postižu značajno bolji rezultati, čime Klinika stoji uz bok s drugim vrhunskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Prednost Klinike je mogućnost kompleksnog liječenja koje uz lijekove uključuje i fizikalnu terapiju, odnosno funkcionalno liječenje. Na Klinici se provode individualno prilagođeni suvremeni programi terapijskih vježbi (kinezioterapija), a u terapiji se primjenjuju različiti oblici fizikalne terapije (termoterapija, krioterapija, elektroterapija, terapijski ultrazvuk, elektromagnetoterapija, svjetlosna terapija, terapija udarnim valovima – ECSWT itd.).
Radna (okupaciona) terapija, psihoterapija, psihosocijalna potpora, propisivanje i edukacija korištenja rehabilitacijskih pomagala, a u nekim slučajevima i komplementarna suportivna terapija (terapija glazbom, duhovna terapija, terapijski ples i sl.) su dio intervencija koje se provode prvenstveno u kroničnim bolestima i stanjima.

U zadnjih 15-tak godina poboljšani su prostorni uvjeti, a prvenstveno komfor hospitaliziranih bolesnika, savladane su arhitektonske barijere, uređena je i proširena Poliklinika za odrasle i Poliklinika za rehabilitaciju djece. Klinika je 2009. dobila certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2000, čime je postala jedna od rijetkih organizacijskih jedinica u zdravstvu s tim prestižnim certifikatom. Troje djelatnika Klinike imaju naslov primarijusa (prof.dr.sc. Simeon Grazio, prof.dr.sc. Zrinka Jajić, dr.sc. Valentina Matijević Mikelić). Prof. Simeon Grazio je stekao naslov “Fellow of the European Board of Physical and Rehabilitation Medicine” i europskog trenera.

Djelatnici Klinike su članovi više stručnih hrvatskih društava, kao i međunarodnih udruga i organizacija (npr. EULAR, ESPRM, ISPO), u kojima su obavljali ili obavljaju dužnosti. Djelatnici Klinike su dobitnici diploma i zahvalnica stručnih društava i neprofitnih udruga.
Klinika ima jednu od vodećih uloga u znanstveno-istraživačkom radu iz područja reumatologije i fizijatrije. Tako je, na primjer, samo u razdoblju 2008-2010. na Klinici provođeno ili završeno (u fazi analiziranja i objave rezultata) ukupno 17 neprofitnih istraživanja, od kojih 5 projekata uz potporu Ministarstva znanosti i športa RH, a voditelj jednoga je prof.dr.sc. Simeon Grazio (Psorijatični artritis – epidemiologija i čimbenici rizika progresije). Djelatnici klinike kontinuirano sudjeluju u multicentričnim, međunarodnim kliničkim istraživanjima, čime se stječu nove spoznaje i dobiva iskustvo u novim mogućnostima liječenja.

Znanstvena i stručna aktivnosti rezultirala je objavljivanjem ukupno 259 radova djelatnika Klinike, od kojih 68 u časopisima koji se citiraju u najprestižnijim bazama podataka (CC i SCI-Expanded), a sudjelovali su s 359 radova na domaćim i međunarodnim skupovima. Djelatnici klinike su kao autori i ko-autori objavili više od 80 knjiga i priloga u knjigama iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Bili su članovi organizacijskih odbora, pozvani predavači i moderatori sekcija na više znanstvenih i stručnih skupova.

Klinika ima dugogodišnju tradiciju kao ustanova edukacije u kojoj se provodi značajan dio specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalizacije iz reumatologije, te manji dio u okviru obaveznog staža drugih specijalizacija.

Na Klinici se održava diplomska i poslijediplomska nastava nekoliko visokoškolskih ustanova: Medicinski fakultet, Kineziološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište, Filozofski fakultet-Odsjek lingvistike, a kontinuirana je suradnja i sa Zdravstvenom školom u Zagrebu. Liječnici Klinike su autori ili koautori u knjigama koje su od strane nadležnih institucija odobrene kao nastavni tekstovi. Osim nastave u okviru fakulteta organiziraju se i tečajevi namijenjeni liječnicima, fizioterapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Klinika je 2011. postala Centar obuke Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicine (European Board for Physical and Rehabilitation Medicine) za petogodišnje razdoblje.

Klinika je organizirala više stručnih skupova, a u proteklih sedam godina i u sklopu obilježavanja aktivnosti Desetljeća kostiju i zglobova, proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Tako su od 2004., najčešće u suradnji s drugim klinikama KBC-a, redovito organizirani simpoziji povodom Svjetskog dana kralješnice, a Klinika je aktivno sudjelovala u donošenju smjernica za dijagnostiku i liječenje bolesnika s križoboljom. Djelatnici Klinike su bili članovi organizacijskih i znanstvenih odbora domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
Na klinici je sjedište časopisa Fizikalna medicina i rehabilitacija, stručno -znanstvenog časopisa Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri HLZ, a liječnici klinike su članovi uredništva nekoliko stručnih časopisa.

Klinika je usko povezana s Hrvatskom ligom protiv reumatizma, jedinom udrugom na državnoj razini koja okuplja bolesnike s reumatskim bolestima kao i stručnjake koji se bave tom problematikom, gdje je od njezinog osnutka (1992.) i sjedište Lige

Djelatnici Kliničke jedinice za rehabilitaciju onkoloških bolesnika su aktivno uključeni u rad udruga bolesnika liječenih zbog različitih oblika tumora, a napose u dva projekta međunarodnog značaja vezana za rak dojke: Reach to Recovery i Europa Donna Hrvatska.
Na Klinici je zaposleno 8 liječnika (7 specijalista, 1 specijalizanta), 2 logopeda, 2 defektologa, 27 viših fizioterapeuta, 3 srednja fizioterapeuta, 2 više medicinske sestre, 13 srednjih medicinskih sestara. Na klinici se primjenjuje najsuvremenija dijagnostika i terapija reumatskih bolesti, ozljeda i drugih patoloških stanja lokomotornog sustava.

Dijagnosticiraju se i liječe bolesnici iz cijele Hrvatske, pa i iz inozemstva, koji se ne mogu riješiti u drugim ustanovama.
Djelatnici naše klinike redovito se stručno usavršavaju kroz tečajeve u zemlji i inozemstvu u provodenju dijagnostičkih i terapijskih tehnika i metoda.