Rezultati pismenog testiranja i poziv na razgovor za prvostupnika fizioterapije

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto prvostupnika fizioterapije u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice na neodređeno i određeno vrijeme po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 11. listopada 2019. godine.

Razgovori će se održati u srijedu 13. studenoga 2019. godine u 8.30 sati u Biblioteci Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (zgrada Mikrobiološkog laboratorija), Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani kandidati koji su na pismenom testiranju ostvarili 8 i više bodova.

Rezultati pismenog testiranja:

R.br. PREZIME IME Pismeno testiranje
1 J. Karla -10
2 H. Hrvoje -9
3 L. Ivana -9
4 G. Marija -8
5 L. Ivan -8
6 S. Mihael -8
7 F. Katarina -7
8 M. Lucija -7
9 B. Ivana -6
10 E. Marko -6
11 M. Slobodan -6
12 R. Jelena -6
13 Ć. Ana Marija -5
14 G. Lovro -5
15 M. Andreja -5
16 P. G. Tamara -5
17 K. Kristina -3