Poziv na dodatno testiranje za adm. referenta i referenta kontrolora

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

Poziv na dodatno testiranje točnosti i brzine prijepisa te poznavanja rada u Excel programu i rezultati pismenog testiranja

Poziv na dodatno testiranje točnosti i brzine prijepisa te poznavanja rada u Excel programu kandidatima natječaja koji su pristupili pismenom testiranju po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 11. listopada 2019. godine na neodređeno i određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

–  administrativnog referenta u Poslovnom centru

– referenta kontrolora u Sektoru ekonomsko-financijskih poslova

Dodatno testiranje  će se održati u ponedjeljak 4. studenoga 2019. godine od 8.30 sati u Zbornici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na Excel testiranje su pozvani svi kandidati koji su pristupili pismenom testiranju.

Rezultati pismenog testiranja:

administrativni referent u Poslovnom centru

R.br. PREZIME IME Pismeno testiranje
1 Đ. Zoran – 18
2 I. Ana-Marija – 18
3 K. Ana – 18
4 T. Matija – 17
5 T. Josipa – 16
6 B. Nikolina – 15
7 D. Domagoj – 13
8 P. Matea – 13
9 Peu…..i. Ivana – 13
10 C. Martina – 11
11 Č. Ivana – 11
12 M. Ivana – 11
13 M. Jelena – 11
14 M. Davorin – 11
15 Pet..ć. Ivana – 11
16 V. Natalija – 11
17 T. Maja – 9
18 V. Gordana – 9
19 B. K. Marina – 8
20 K. Sandra – 8
21 M. Valentina – 8
22 H. K. Nikolina – 7
23 K. Tamara – 6

referent kontrolor u Sektoru ekonomsko-financijskih poslova

R.br. PREZIME IME Pismeno testiranje
1 B. S. Ksenija – 13
2 V. Ana – 13
3 F. Ivana – 0

Na dodatno testiranje za administrativnog referent u Poslovnom centru su pozvani kandidati prema slijedećem rasporedu:

U 8.30 sati:

1. B. Nikolina
2. B. K. Marina
3. C. Martina
4. Č. Ivana
5. D. Domagoj
6. Đ. Zoran
7. H. K. Nikolina
8. I. Ana-Marija
9. K. Ana

U 9.30 sati:

10. K. Tamara
11. K. Sandra
12. M. Ivana
13. M. Jelena
14. M. Valentina
15. M. Davorin
16. P. Matea
17. P. Ivana
18. P. Ivana

U 10.30 sati:

19. T. Maja
20. T. Matija
21. T. Josipa
22. V. Gordana
23. V. Natalija

Na dodatno testiranje za referenta kontrolora u Sektoru ekonomsko-financijskih poslova su pozvani kandidati prema slijedećem rasporedu:

U 10.30 sati:

1. B.S. Ksenija
2. F. Ivana
3. V. Ana