IZMJENA Poziva na razgovor za provođenje spec. usavršavanja dr.med. iz DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb, 20. rujan 2019.

P O Z I V  NA  R A Z G O V O R

Poziv na razgovor svim pristupnicima natječaja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz dermatologije i venerologije po natječaju objavljenom u Narodnim novinama i u Jutarnjem listu od 30. kolovoza 2019.

Razgovori će se održati u srijedu 2. listopada 2019. u 12,00 u seminarskoj dvorani Klinike za kožne i spolne bolesti (podrum Klinike) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor s Povjerenstvom mogu doći samo pristupnici natječaja koji su obavili psihološko testiranje u KBC-u Sestre milosrdnice 14. rujna 2019.

Na razgovor su pozvani kandidati prema slijedećem rasporedu po prvom slovu prezimena:

A – J – 12,00

K – R – 13,00

S – Ž – 14,00