Poziv na razgovor za provođenje spec. usavršavanja dr.med. iz TRANSFUZIJSKE MED.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Zagreb,

Vinogradska cesta 29

Zagreb, 19. rujna 2019.

P O Z I V NA R A Z G O V O R

Poziv na razgovor svim pristupnicima natječaja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz transfuzijske medicine po natječaju objavljenom u Narodnim novinama i u Jutarnjem listu od 30. kolovoza 2019.

Razgovori će se održati u četvrtak 26. rujna 2019. u 13,00 sati u Zbornici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor s Povjerenstvom mogu doći samo pristupnici natječaja koji su obavili psihološko testiranje u KBC-u Sestre milosrdnice 14. rujna 2019.