Poziv na razgovor za provođenje spec. usavršavanja dr.med. iz REUMATOLOGIJE

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb, 19. rujan 2019.

P O Z I V  NA  R A Z G O V O R

Poziv na razgovor svim pristupnicima natječaja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz reumatologije po natječaju objavljenom u Narodnim novinama i u Jutarnjem listu od 30. kolovoza 2019.

Razgovori će se održati u petak 27. rujna 2019. u 8,30 sati u biblioteci Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (zgrada Mikrobiološkog laboratorija) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor s Povjerenstvom mogu doći samo pristupnici natječaja koji su obavili psihološko testiranje u KBC-u Sestre milosrdnice 14. rujna 2019.