Poziv na psihološko testiranje doktora medicine i magistra medicinske biokemije po natječaju za specijalističko usavršavanje od 30.8.2019.