Poništenje dijela natječaja od 17.7.2019.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Djelomično se poništava natječaj objavljen u Narodnim novinama broj: 68/2019 od 17.7.2019. u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž):

– kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 2 izvršitelja.

U dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž):

– pomoćnog radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 1 izvršitelj.