Poziv na razgovor i rezultati pismenog testiranja za prvostupnika fizioterapije – natječaj 7.6.2019.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na neodređeno i određeno vrijeme po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 7. lipnja 2019. godine.

Razgovori će se održati u ponedjeljak 8. srpnja 2019. godine u 8.00 sati u Biblioteci Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (zgrada Mikrobiološkog laboratorija), Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani kandidati koji su na pismenom testiranju ostvarili 10 i više bodova.

Rezultati pismenog testiranja:

R.br. PREZIME IME PISMENO TESTIRANJE
1 B. Doris 15
2 K. Ida 15
3 P. Valentina 15
4 S. Tamara 15
5 J. Ena 13
6 M. Ines 13
7 E. Marija 12
8 M. Antonela 12
9 P. Silvija 12
10 B. Ivana 11
11 F. Valentina 11
12 J. Karla 11
13 L. Ivana 11
14 Ć. Ana Marija 10
15 H. Filip 10
16 K. Hrvoje 10
17 M. Jozo 10
18 P.G. Tamara 10
19 B. Ena 9
20 L. Ivan 9
21 M. Slobodan 9
22 R. Igor 9
23 U. Marina 9
24 B. Kornelija 8
25 S. Mihael 8
26 P. Jelena 7
27 R. Zdravko 7
28 S.-Š. Ivana 7
29 A. Mario 6
30 M. Božo 6
31 S. Ivana 5
32 Ć. Toni 3