8. e-kongres „Interpretacija endokrinoloških i dijabetoloških nalaza u obiteljskoj medicini“

Detalje o E-kongresu „Interpretacija endokrinoloških i dijabetoloških nalaza u obiteljskoj medicini“ koji je u organizaciji Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“, KBC Sestre milosrdnice, možete pronaći na sljedećoj poveznici.