U Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice koristi se vanjski sustav provjere kvalitete imunohistokemijskih pretraga – NordiQC.

Dobiveni rezultati su izvrsni, što pruža značajnu sigurnost u liječenju bolesnika, a dodatnu vrijednost predstavlja i što su, uz ostale, uključeni i markeri za tumore dojke.