• Uspostava i razvoj sustava kvalitete s ciljem pružanja vrhunske kvalitete zdravstvene skrbi, uz stalna poboljšanja i uspostavu kvalitete u svim dijelovima KBC-a Sestre milosrdnice.
  • Biti prepoznatljiva zdravstvena ustanova po kvaliteti pruženih usluga, s pacijentom i njegovom obitelji u središtu procesa zdravstvene skbi s razvijenim sustavom upravljanja kvalitetom koji će omogućiti stalno praćenje i unapređenje kvalitete.

Vodeći cilj naše ustanove je ispunjavanje zahtjeva standarda kvalitete kao i dobra medicinska praksa temeljena na dokazima, nacionalnim i međunarodnim strukovnim standardima, preporukama i smjernicama:

  • prepoznati i odgovoriti na zahtjeve i potrebe naših korisnika (pacijenata),
  • uspostaviti propisane standarde kvalitete, s naglaskom na one koji se odnose na sigurnost bolesnika i zaposlenika,
  • kontinuirano procjenjivati i unaprjeđivati kvalitetu rada svih ustrojstvenih jedinica kroz različite unutarnje i vanjske metode,
  • uskladiti sve radne procese sa zakonskim standardima i unutarnjim propisima, kontinuirano ih pratiti i poboljšavati u skladu s postojećim prilikama,
  • učinkovito upravljati svim postojećim resursima,
  • težiti osiguranju potrebnih strukturnih uvjeta (odgovarajućih materijalnih i ljudskih resursa) potrebnih za ostvarivanje kvalitetnih usluga,
  • razvijati napredne zdravstvene usluge temeljene na suvremenim tehnologijama i medicinskim spoznajama,
  • brinuti o profesionalnom razvoju, odgovarajućim radnim uvjetima i zadovoljstvu svih zaposlenika KBC-a Sestre milosrdnice te
  • njegovati pozitivno radno okruženje i razvijati kulturu kvalitete u svim djelatnostima KBC-a.