Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (nastavno: Agencija) krenula je u provođenje aktivnosti DLI6 (Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accredation), u okviru Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga vezano uz Zajam Svjetske banke. Svjetska banka prati izvršenje potonjeg u svojim izvješćima koji se nalaze na slijedećoj web stranici: http://documents.worldbank.org/curated/en/456271542988718597/pdf/Disclosable-Version-of-the-ISR-Health-System-Quality-and-Efficiency-Improvement-P144871-Sequence-No-11.pdf .
Prve upute oko načina provođenja audita prezentirane su predstavnicima zdravstvenih ustanova prije oko mjesec i po dana na sastanku u Agenciji. U ime KBC Sestre milosrdnice na sastanku su sudjelovali članovi Ureda za kvalitetu.
Nastavno na navedeno, za DLI6 Ured za kvalitetu priređuje i evidentira dokumente i dokaze koji će biti potrebni za provođenje ovog audita. Ova dokumentacija vezana je za oko 130 točka koje će se vrednovati nastavno na Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) i Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11). Članovi audit timova odabrani su iz zdravstvenih ustanova i prošli su dvodnevnu edukaciju u organizaciji Agencije. Točan raspored provođenja audita po bolnicama i timovima koji će vršiti audit biti će dostavljen do kraja ove godine. Neslužbeno, prve auditirane će biti bolnice iz Zagreba kao „pilot“ projekt, pa očekujemo oko 20. siječnja do 1. veljače 2019. godine audit u našoj ustanovi. Završetak audita svih bolnica očekuje se krajem travnja.
Prema navodima prof. Mesarić koja ispred Agencije provodi ovaj projekt, Agencija neće vrednovati najbolje bolnice jer to nije predviđeno u sklopu ovog audita. Nije joj poznato na koji način će Ministarstvo zdravstva prezentirati javnosti rezultate ovog audita.

Rukovoditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje
kvalitete zdravstvene zaštite
prim.mr.sc Vesna Čerfalvi, dr. med. spec.