• Tamara Bajan, medicinska fizičarka

  Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite kontinuirano surađuje s medicinskom fizičarkom, Tamarom Bajan, u području osiguravanja i promicanja kvalitete i sigurnosti u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

  Tamara Bajan, medicinska fizičarka

  tamara.bajan@kbcsm.hr

  Vinogradska cesta 29
  HR - 10000 Zagreb

  Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja skrbi o uporabi zaštitne opreme i uređaja za mjerenje osobnog ozračenja izloženog radnika, te skrbi o pregledima izvora ionizirajućeg zračenja u propisanim rokovima. Ona je zadužena za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika,  kao i stručne osposobljenosti izloženih radnika za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera radiološke sigurnosti. U njenoj je nadležnosti i vođenje svih propisanih evidencija, provođenje unutarnje kontrole nad primjenom mjera radiološke sigurnosti, kao i organizacija provedbe zaštitnih mjera u slučaju izvanrednog događaja.

 • Savjetnik za pacijente – Ljiljana Vukota, prof. psihologije

  Ljiljana Vukota, prof. psihologije

  Vinogradska cesta 29
  HR - 10000 Zagreb

  Do mirovine 2012. godine radila kao psihologinja, voditeljica odjela i načelnica Sektora za tretman u Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Godine 2008. Aktivno se uključuje u rad Udruge žena oboljelih od raka Sve za NJU. Od 2010. godine vodi Centar za psihološku pomoć oboljelima i članovima obitelji SVE za NJU, a od 2012. godine djeluje u Centru kao psihologinja. Pored toga u Udruzi obnaša dužnost glavne tajnice. Tijekom proteklih godina objavila je više članaka i poglavlja u knjigama te održala niz predavanja na različitim stručnim skupovima promičući potporno liječenje, psihosocijalnu podršku, položaj i unaprjeđivanje kvalitete života bolesnika u stručnoj i široj javnosti. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.