• Koordinator za hrvatske branitelje Domovinskog rata – stručni savjetnik

  Gordana Abramović, bacc. med. techn.

  +385 993787031 (Za sve upite zvati radnim danom od 13 do 15 sati.)

  KBC Sestre milosrdnice prepoznao je važnost dobro organizirane zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje Domovinskog rata. U sklopu Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC-a Sestre milosrdnice radi koordinator za hrvatske branitelje. Kordinator za hrvatske branitelje Domovinskog rata imenovan je od Ministarstva zdravstva.

 • Glavni koordinator za transplantacijski i eksplantacijski program – viši stručni savjetnik

  Danijela Rac, dipl. med. techn.

  Odgovornost za koordinaciju kliničke skrbi o pacijentu prije i poslije presađivanja organa te za kliničku obradu pacijenata te za administrativno upravljanje listom čekanja, upisivanje podataka u propisane registre te edukaciju pacijenta i članova njegove obitelji.