1. KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU

Klinički zavod za kemiju KBC – a Sestre milosrdnice akreditiran je od 28. prosinca 2007. godine, prema standardu HR EN ISO 15189:2012 Medicinski laboratorij – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost. Akreditacija istječe 27. prosinca 2022. godine.

  1. KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC – a Sestre milosrdnice od 2009. godine posjeduje certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 koje je izradila tvrtka TÜV NORD GROUP. Trenutno važeći certifikat izdan je za razdoblje od 18. ožujka 2018. godine do 17. ožujka 2021. godine (prema ugovoru broj: 1/1-1474/15).

  1. KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI

Klinika za kožne i spolne bolesti KBC – a Sestre milosrdnice certificirana je po ISO 9001:2008 standardu od 2008. godine. Zadnja certifikacija važeća je od 19. ožujka 2018. godine do 18. ožujka 2021. godine. Certificiranje provodi tvrtka TÜV NORD GROUP.

4. PaSQ Joint Action

PaSQ Joint Action projekt je Europske Unije (2012. – 2016.), financiran od strane Zdravstvenog programa (Health Programme of the European Union), koji za cilj ima poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti bolesnika kroz realizaciju platforme namijenjene razmjeni znanja i iskustava.

Među sedam zemalja, tzv. nositeljica radnih paketa, nalazi se i Republika Hrvatska, a u Projektu je uspješno sudjelovanje zabilježio i Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice. Poveznica na PaSQ certifikat.

5. Vanjske kontrole kvalitete

U Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice koristi se vanjski sustav provjere kvalitete imunohistokemijskih pretraga – NordiQC.

Dobiveni rezultati su izvrsni, što pruža značajnu sigurnost u liječenju bolesnika, a dodatnu vrijednost predstavlja i što su, uz ostale, uključeni i markeri za tumore dojke. Poveznica na vanjske kontrole kvalitete.

6. Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicine KBC – a Sestre milosrdnice certificirana je po ISO 9001:2015 standardu od srpnja 2020. godine. Ova certifikacija je važeća do srpnja 2023.  godine.  Postupak certifikacije provela je tvrtka TÜV NORD GROUP. Poveznica: certifikat (HR)certifikat (ENG) .