U 2019. godini, u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, osiguran je nastavak preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a za što je otprije imenovan i koordinator za hrvatske branitelje Domovinskog rata – stručni savjetnik, koji je dijelom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite.

            U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice provodi se i stručna procjena u postupku ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. 

            Trenutno je na snazi Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Prema Pravilniku, u postupku stručne procjene daje se mišljenje o postojanju uzročno – posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti, kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Stručna procjena obavlja se kroz specijalističko – konzilijarnu djelatnost, dnevnu bolnicu i bolničko liječenje, ovisno o potrebi stručne procjene.

            U tu svrhu, svaka je zdravstvena ustanova, ovlaštena odlukom ministra nadležnog za zdravstvo, obvezna imenovati koordinatora za organizaciju stručne procjene te voditelja i stručnjake iz odgovarajućih djelatnosti koji će obavljati stručnu procjenu.