ZATVORIX

Vrati me natrag

Bolesti kože

Ovdje se nalaze se edukativni materijali namijenjeni  oboljelima od kožnih bolesti, te korisne informacije i savjeti potrebni oboljelima od kožnih bolesti.

Što je dekubitus ?  – letak – upute bolesnicima sa povećanim rizikom za nastanak dekubitusa