ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Knjižnica KBCSM – Draškovićeva 19

Knjižnica KBCSM  u Draškovićevoj 19 osnovana je 1979.godine u Klinici za traumatologiju Zagreb, a od srpnja 2010. godine djeluje kao ogranak Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice, kada su Uredbom Vlade RH Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice pripojene bolničke ustanove Klinika za tumore Zagreb u Ilici 197  i Klinika za traumatologiju Zagreb u Draškovićevoj 19.

Od tada pa do danas sakuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na uporabu publikacije iz područja traumatologije, ortopedije, kirurgije, fizikalne medicine i rehabilitacije, anesteziologije i intenzivne medicine te drugih medicinskih struka.  Fond broji oko 4.227 tiskanih knjiga te oko 15.000 svezaka časopisa.

Za klasifikaciju knjižne građe koristi se klasifikacija Nacionalne medicinske knjižnice u SAD-u (NLM Classification), a za predmetnu obradu koriste se predmetnice i potpredmetnice tezaurusa MeSH (Medical Subject Headings). Klasični katalog knjižnične građe na listićima obuhvaća svu građu nabavljenu do 2009.godine, a 2009. godine nabavlja se knjižnični računalni program MetelWin.

40 godina Knjižnice u Klinici za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice

Upute pacijentima za testiranje na COVID-19