ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova

Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove, Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.
Rukovoditeljica Službe pravnih poslova, Kristina Butorac Orlović, dipl. iur.
Rukovoditeljica Službe kadrovskih poslova, Karmela Tajs Mutić, dipl. iur.
Rrukovoditeljica Službe općih poslova, Gordana Cegledi, dipl. iur.
Rukovoditeljica Službe središnje knjižnice, Gordana Ramljak, prof.

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova, odnosno do donošenja Statuta iz studenoga 2004. – Tajništvo, osnovan je 1970. godine.
Sektor je organiziran u četiri službe: Služba pravnih poslova, Služba kadrovskih poslova, Služba općih poslova i Služba središnje knjižnice.

U okviru djelokruga Službe pravnih poslova obavljaju se poslovi zastupanja Kliničkog bolničkog centra pred sudovima, izrađuju se normativni akti i ugovori, prati se razvoj medicinskog prava te se ta saznanja nastoji što kvalitetnije inkorporirati u funkcioniranje Kliničkog bolničkog centra.

Služba kadrovskih poslova obavlja poslove vezane uz zapošljavanje radnika i pripravnika, uz prava, obveze i odgovornosti radnika i pripravnika iz radnog odnosa, vodi propisane evidencije i očevidnike, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga općih akata Kliničkog bolničkog centra.

U Službi za opće poslove obavljaju se poslovi uredskog poslovanja, administrativno stručni poslovi vezani za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava, organizira se rad Multimedijskog centra te se obavljaju i brojni pomoćni poslovi.

Služba središnje knjižnice Kliničkog bolničkog centra omogućuje svojim radnicima pristup domaćim i inozemnim medicinskim informacijama i znanju. Ujedno je i informacijsko središte u kojem se uz protok informacija i znanja to isto znanje čuva i pohranjuje.

Osoba za kontakt:

Sanja Pavlek, sanja.pavlek@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 025

Osobe za kontakt u Službi kadrovskih poslova:

Nada Pavić, nada.soldo@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787-104

Davorka Čajko, davorka.cajko@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787-393