ZATVORIX

Vrati me natrag

Poziv na razgovor po natječaju od 13.5.2015. – viši stručni savjetnik – lektor u Ravnateljstvu

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb, 15. lipnja 2015.

 

P O Z I V

na razgovor za radno mjesto višeg stručnog savjetnika – lektora u Ravnateljstvu po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 13. svibnja 2015.

Razgovori će se održati u srijedu 17. lipnja 2015. u 8,15 sati u Zbornici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

 

1 Babić Tihana
2 Bandur Pavelić Tea
3 Kafka Danijela
4 Knežević Saša
5 Matijašević Martina
6 Matjašec Petra
7 Peroš Anamarija
8 Petrovečki Palijaš Sanja
9 Ribarić Završki Jelena
10 Rozga Boris
11 Srebačić Matea
12 Starčević Katarina
13 Šimunović Antonela
14 Teodorović Jovana
15 Vešligaj Lidija
16 Zadro Ivana