ZATVORIX

Vrati me natrag

Natječaj za prijem u radni odnos

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

 

NATJEČAJ

– za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž):

1. doktora medicine specijalista anesteziologije i intenzivne medicine
u Zavodu za anesteziologiju i intenzivno liječenje        3 izvršitelja,
2. doktora medicine specijalista anesteziologije i intenzivne medicine
u Klinici za tumore        1 izvršitelj,
3. doktora medicine specijalista oftalmologije u Klinici za očne bolesti        1 izvršitelj,
4. doktora medicine specijalista dermatologije i venerologije
u Klinici za kožne i spolne bolesti        1 izvršitelj,
5. doktora medicine specijalista radiologije u Kliničkom zavodu
za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju        1 izvršitelj,
6. doktora medicine specijalista patološke anatomije u Klinici za tumore        1 izvršitelj,
7. doktora medicine specijalista opće kirurgije, uže specijalnosti
iz digestivne (abdominalne kirurgije) u Klinici za kirurgiju        1 izvršitelj,
8. magistra medicinske biokemije u Klinici za onkologiju
i nuklearnu medicinu        2 izvršitelja,
9. dijetetičara u Službi prehrane        2 izvršitelja,
10. viši stručni savjetnik u Ravnateljstvu        1 izvršitelj,
11. viši stručni savjetnik – lektor u Ravnateljstvu        1 izvršitelj,
12. prvostupnika sestrinstva
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice        14 izvršitelja,
13. prvostupnika fizioterapije
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice        3 izvršitelja,
14. prvostupnika radiološke tehnologije
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice        3 izvršitelja,
15. medicinske sestre/tehničara SSS
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice        6 izvršitelj.

Uvjeti:

Ad 1. – Ad 2.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz anesteziologije i intenzivne medicine
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 3.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz oftalmologije
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 4.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz dermatologije i venerologije
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 5.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 6.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz patološke anatomije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 7.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz opće kirurgije, uža specijalizacija iz digestivne (abdominalne) kirurgije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom, specijalističkom i subspecijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 8.
– VSS, mag.med.biokemije/ dipl.inž.med.biokemije, 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 9.
– VSS, dipl. prehrambeni tehnolog/ nutricionist/ ing.sig.hrane / VŠS, bacc.med.techn., bacc. prehrambeni tehnolog ili bacc.nutricionist i 1 godina radnog iskustva u struci
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice

Ad 10.
– VSS, dipl.novinar/dipl.komunikolog/mag.novinarstva/mag.komunikologije, 1 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, informatička pismenost
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu, domovnice, potvrda o poznavanju jezika i potvrde o informatičkoj pismenosti.

Ad 11.
– VSS, profesor/magistar engleskog jezika ili profesor/magistar kroatistike ili profesor/magistar južne slavistike, 2 godine radnog iskustva u struci, informatička pismenost.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu, domovnice i potvrde o informatičkoj pismenosti.

Ad 12.
– VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/ završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 13.
– VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/ završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i domovnice, potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu.

Ad 14.
– VŠS, završena viša škola za inženjere medicinske radiologije/završen stručni studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i domovnice, potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu.

Ad 15.
– SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

– za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž):

1. doktora medicine specijalista radiologije u Kliničkom zavodu
za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju                 3 izvršitelja,
2. magistra farmacije u Bolničkoj ljekarni                    2 izvršitelja,
3. prvostupnika sestrinstva
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice        4 izvršitelja,
4. medicinske sestre/tehničara SSS
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice      28 izvršitelja.

Uvjeti:
Ad 1.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 2.
– VSS, završen Farmaceutsko – biokemijski fakultet, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, uvjerenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 3.
– VŠS, završena viša škola za medicinske sestre / završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 4.
– SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“ do zaključno 21.5.2015.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.