Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji

voditelj Odjela:

dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

Redovno: pon – pet 7:00 – 15:30 h
prijem pacijenata: pon – pet 8:00 h – 10:00 h
izdavanje nalaza: pon – pet 14:00 h – 16:00 h

Hitno: pon – ned 00:00 do 24:00 h

Broj telefona:

4697-170

Djelatnici:

dr. sc. Ana Bronić, spec. med. biokemije (zamjenica voditelja Odjela)
dr. sc.
Lara Milevoj Kopčinović, spec.med.biokemije i laboratorijske medicine
Melita Hreljac Ševčenko, mag. med. biochem. (specijalizant)

Andreja Zrinščak, bacc. med. lab. dijagn. (glavni tehničar Odjela)
Drina Bagarić, bacc. med. lab. dijagn.
Vedrana Gjurašin, bacc. med. lab. dijagn.
Antonia Kaselj, bacc. med. lab. dijagn.
Jelena Matišić, bacc. med. lab. dijagn.
Dunja Nežić, bacc. med. lab. dijagn.
Iva Tolić, bacc. med. lab. dijagn.
Božica Trninić, bacc. med. lab. dijagn.
Edina Ćoralić, zdr. lab. tehničar
Katarina Marijanović, zdr. lab. tehničar
Jelena Tunjić, zdr. lab. tehničar


Medicinsko-biokemijski laboratorij osnovan je 1952. godine u Klinici za traumatologiju zahvaljujući zalaganju mladih liječnika stažista dr. Branice i dr. Hranilovića. Laboratorijska dijagnostika razvila se i unaprijedila puninom profesije dolaskom mr. ph. Maje Zadro, spec. med. biokemije, koja je 37 godina, od 1961. do 1998., vodila Odjel za laboratorijsku dijagnostiku, a nju je na mjestu voditelja naslijedila mr. sc. Mirjana Zoran, spec. med. biokemije, od 1998. do 2002. godine. Od 2003. godine laboratorijem rukovodi dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije. Pripajanjem Klinike za traumatologiju KBC-u Sestre milosrdnice, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku novom sistematizacijom postaje sastavni dio Kliničkog zavoda za kemiju i preimenuje se u Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji.

Odjel radi kontinuirano 24 sata dnevno te pruža primjerenu uslugu i suradnju kliničarima u obradi bolesnika, pretragama bitnim za liječenje i praćenje njihova stanja. U laboratoriju se obavljaju pretrage iz područja medicinske biokemije, hematologije, koagulacije te hitne laboratorijske dijagnostike za potrebe hospitaliziranih (traumatoloških, ortopedskih, opeklinskih i politraumatiziranih) kao i ambulantnih bolesnika Klinike za traumatologiju. Laboratorijski program osigurava oko sto raznovrsnih pretraga krvi, mokraće, likvora, te punktata koje izrađuje stručno osoblje suvremenim metodama i tehnologijom na modernim instrumentima kako bi se zadovoljili svi zahtjevi dobre laboratorijske prakse. Pouzdanost nalaza osigurana je provođenjem svakodnevne kontrole kvalitete rada kao i sudjelovanjem u periodičnoj vanjskoj kontroli analitičke kvalitete. Od 2010. godine u cijelosti je zaživio laboratorijski informacijski sustav (LIS) koji je integriran u bolnički informacijski sustav (BIS) čime je omogućen brži i djelotvorniji rad potkrijepljen pouzdanim informacijama pri obradi medicinske dokumentacije.

Djelatnici Odjela trajno se usavršavaju sudjelujući aktivno na stručnim i znanstvenim skupovima, objavljujući istraživačke radove, a uz postojeće specijaliste medicinske biokemije mlađe kolegice specijalistički se usavršavaju.