• Tamara Bajan, medicinska fizičarka

  Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite kontinuirano surađuje s medicinskom fizičarkom, Tamarom Bajan, u području osiguravanja i promicanja kvalitete i sigurnosti u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

  Tamara Bajan, medicinska fizičarka

  tamara.bajan@kbcsm.hr

  Vinogradska cesta 29
  HR - 10000 Zagreb

  Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja skrbi o uporabi zaštitne opreme i uređaja za mjerenje osobnog ozračenja izloženog radnika, te skrbi o pregledima izvora ionizirajućeg zračenja u propisanim rokovima. Ona je zadužena za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika,  kao i stručne osposobljenosti izloženih radnika za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera radiološke sigurnosti. U njenoj je nadležnosti i vođenje svih propisanih evidencija, provođenje unutarnje kontrole nad primjenom mjera radiološke sigurnosti, kao i organizacija provedbe zaštitnih mjera u slučaju izvanrednog događaja.