Dana 11. veljače svake godine, diljem svijeta, obilježava se Svjetski dan bolesnika kojeg je 1992. godine utemeljio papa Ivan Pavao II. u cilju jačanja svijesti o pružanju dostupne i kvalitetne, sveobuhvatne, skrbi bolesnicima i omogućavanju zadovoljavanja njihovih fizičkih, psihičkih i duhovnih potreba.